Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Toán năm 2020 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh

Trang 1/7 - Mã đề 132
SỞ GD & ĐT BẮC NINH
Trường THPT Hàn Thuyên
Đề gồm: 6 trang
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LẦN 1-KHỐI 12
NĂM HỌC 2019-2020
MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian phát đề
(50 câu trắc nghiệm)
Họ, tên thí sinh:................................Số báo danh..................................... Mã đề: 132
Câu 1: Đồ thị hàm số nào sau đây có
3
đường tiệm cận?
A.
2 x
y
x
B.
2
1
x
y
xx

C.
2
1
1
y
x
D.
Câu 2: Cho hàm số
()fx
có đạo hàm
'2
( ) ( 1)f x x x
. Số cực trị của hàm số là.
A.
3
B.
1
C.
0
D.
2
Câu 3: Cho hình lập phương
1 1 1 1
.ABCD A BC D
. Góc giữa
AC
1
DA
là:
A. 120
0
B. 45
0
C. 90
0
D. 60
0
Câu 4: Trong các hàm số sau hàm số nào đồng biến trên
R
?
A.
2
1yx
B.
32
5y x x x
C.
1
x
y
x
D.
tanyx
Câu 5: Cho hàm số
()y f x
có bảng biến thiên sau. Hàm số đồng biến trong khoảng nào?
A.
0;2
B.
;3
C.
2;0
D.
1;3
Câu 6: Cho hình chóp
.,S ABCD
đáy
ABCD
là hình vuông cạnh a và
( ).SA ABCD
Biết
6
.
3
a
SA
Tính góc giữa
SC
( ).mp ABCD
A. 45
0
B. 60
0
C. 75
0
D. 30
0
Câu 7: Cho đường thẳng
( ):2 3 4 0.d x y
Véc tơ nào sau đây là một véc tơ chỉ phương
của
( )?d
A.
(2;3)u
B.
( 2; 3)u 
C.
(3;2)u
D.
(6; 4)u
Câu 8: Cho hàm số
()y f x
có bảng biến thiên sau
Hỏi hàm số
y f x
có bao nhiêu điểm cực trị?
A.
2
B.
4
C.
1
D.
3
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/7 - Mã đề 132
Câu 9: Cho hàm số
()y f x
có bảng biến thiên như sau.
Số nghiệm của phương trình
3 ( ) 1 0fx
A.
2
B.
1
C.
4
D.
3
Câu 10: Đạo hàm của hàm số
1
sin cos
y
xx
A.
'
2
cos sin
sin cos
xx
y
xx
B.
'
2
1
sin cos
y
xx
C.
'
2
1
sin cos
y
xx
D.
'
2
sin cos
sin cos
xx
y
xx
Câu 11: Cho hình chóp tam giác
.S ABC
với
,,SA SB SC
đôi một vuông góc và
2.SA SB SC a
Tính thể tích của khối chóp
..S ABC
A.
3
4
3
a
B.
3
2
3
a
C.
3
2
a
D.
3
6
a
Câu 12: Tính thể tích khối lăng trụ đứng
. ' ' ' 'ABCD A B C D
có đáy
ABCD
là hình vuông cạnh
a
và đường chéo
'2AC a
.
A.
3
2a
B.
3
2a
C.
3
a
D.
3
3a
Câu 13: Giá trị nhỏ nhất của hàm số
1
1
yx
x

trên nửa khoảng
0; 
bằng?
A.
9
10
B.
3
C.
1
D.
8
9
Câu 14: Tập xác định của hàm số
A.
\1R
B.
\ 1;1R
C.
\1R
D.
R
Câu 15: Tập tất cả các giá trị của
m
để phương trình
5sin 12cosx x m
có nghiệm
A.
13 13m
B.
13 13m
C.
13
13
m
m

D.
13
13
m
m

Câu 16: Bảng biến thiên sau của đồ thị hàm số nào ?
A.
42
23y x x
B.
42
23y x x
C.
42
23y x x
.
D.
42
23y x x
Câu 17: Hàm số
42
23y x x
có bao nhiêu điểm cực trị?
A.
2
B.
0
C.
1
D.
3
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/7 - Mã đề 132
Câu 18: Cho hình chóp
.S ABCD
có đáy là hình bình hành, M, N lần lượt là trung điểm của
BC
D.C
Biết thể tích của khối chóp
.S ABCD
là V. Khi đó thể tích của khối tứ diện
.S CMN
bằng:
A.
6
V
B.
8
V
C.
3
8
V
D.
4
V
Câu 19: Thể tích khối chóp có chiều cao bằng
a
và diện tích đáy bằng
2
3a
là:
A.
3
1
6
a
B.
3
a
C.
3
1
3
a
D.
3
3
2
a
Câu 20: Cho hình lăng trụ tam giác đều
. ' ' 'ABC A B C
có cạnh đáy bằng
a
và thể tích khối
lăng trụ là
3
3
.
8
a
Tính diện tích tam giác
'.A BC
A.
2
3a
B.
2
3
2
a
C.
2
2
a
D.
2
a
Câu 21: Cho hàm số
32
32y x x
. Phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số tại giao điểm
của đồ thị với trục tung là
A.
0y
B.
2yx
C.
2y 
D.
2y
Câu 22: Cho hàm số
()y f x
có bảng biến thiên như sau
+
1
_
0
-
+
0
x
y
/
y
+
-
_
+
-2
1
Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là
A.
3
B.
2
C.
1
D.
4
Câu 23: Mã số điện thoại cố định của tỉnh Bắc Ninh là một kí tự gồm
10
chữ số trong đó
4
chữ số đầu
0222
. Hỏi có nhiều nhất bao nhiêu số điện thoại được tạo thành?
A.
6
10
B.
9
6
C.
6
9
D.
10
6
Câu 24: Cho tứ diện
.MNPQ
Mệnh đề nào trong các mệnh đề sau là đúng?
A.
//MN PQ
B.
,MN PQ
chéo nhau
C.
MN
PQ
đồng phẳng
D.
MN
cắt
PQ
Câu 25: Cho hàm số
()y f x
, có bảng xét dấu của
'
()fx
như sau
x

3
1
1

fx
0
0
0
Hàm số
(2 3 )y f x
đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
1
;1
3



B.
2
;5
3



C.
5
1;
3



D.
1;2
Câu 26: Tứ diện
ABCD
có hai mặt
ABC
ABD
là các tam giác đều. Góc giữa
AB
CD
là?
A. 60
0
B. 30
0
C. 90
0
D. 120
0
Câu 27: Nghiệm của phương trình
sin 0x
A.
2
xk

B.
xk
C.
2
2
xk

.
D.
2xk
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Toán trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Toán năm học 2019-2020 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu ôn tập môn Toán lớp 12 nhé.

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Toán năm học 2019-2020 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh được biên soạn với hình thức giống như đề thi THPT quốc gia năm 2019. Đề thi gồm có 7 trang, 50 câu trắc nghiệm và thời gian làm bài trong vòng 90 phút. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Toán năm học 2019-2020 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh, mong rằng đây là tài liệu hữu ích dành cho bạn đọc. Bên cạnh đó bạn đọc còn có thể tham khảo thêm kiến thức về các môn Ngữ Văn lớp 12, Tiếng Anh lớp 12, Vật lý lớp 12... Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Đánh giá bài viết
1 466
Sắp xếp theo

Thư viện Đề thi

Xem thêm