Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2016 trường THPT Chuyên Đại học Vinh (Lần 2)

Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Hóa học

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2016 trường THPT Chuyên Đại học Vinh (Lần 2) được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, với 50 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án đi kèm, giúp các bạn học sinh luyện tập và nâng cao kỹ năng thực hành môn Hóa hiệu quả. Mời các bạn tham khảo.

Những dạng câu hỏi khó trong đề thi THPT Quốc gia môn Hóa

Đề cương ôn thi THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học

58 công thức giải nhanh hóa học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA, LẦN 2 NĂM 2016

Môn: HÓA HỌC (Thời gian làm bài: 90 phút)

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23;
Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108; Ba = 137.

Câu 1: Cho 8,8 gam CH3COOC2H5 tác dụng hết với 200 ml dung dịch NaOH 1,5M đun nóng. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

A. 17,6. B. 9,2. C. 8,2. D. 16,2.

Câu 2: Khử hoàn toàn một lượng Fe2O3 bằng CO dư ở nhiệt độ cao thu được m gam Fe và 6,72 lít CO2 (ở đktc). Giá trị của m là:

A. 5,60. B. 2,80. C. 16,8. D. 11,2.

Câu 3: Điện phân dung dịch chứa 23,4 gam muối ăn (với điện cực trơ, màng ngăn xốp) thu được 2,5 lít dung dịch có pH = 13. Phần trăm muối ăn bị điện phân là

A. 65%. B. 70%. C. 80%. D. 62,5%.

Câu 4: Tổng hợp polietilen từ etilen bằng phản ứng

A. thủy phân. B. trùng hợp. C. trùng ngưng. D. crackinh.

Câu 5: Oxit nào sau đây tác dụng với H2O tạo ra hỗn hợp axit?

A. SO2. B. CrO3. C. SO3. D. P2O5.

Câu 6: Hòa tan hoàn toàn 5,4 gam Al bằng dung dịch H2SO4 loãng, thu được V lít H2 (ở đktc). Giá trị của V là:

A. 3,36. B. 2,24. C. 6,72. D. 4,48.

Câu 7: Thuốc thử dùng để phân biệt các dung dịch riêng biệt, mất nhãn: NaCl, HCl, NaHSO4, Na2CO3 là:

A. NH4Cl. B. NaOH. C. KNO3. D. BaCl2.

Câu 8: Cho các chất: Al, AlCl3, Zn(OH)2, NH4HCO3, KHSO4, NaHS, Fe(NO3)2. Số chất vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch HCl là:

A. 5. B. 4. C. 3. D. 6.

Câu 9: Cho 13,5 gam hỗn hợp gồm 3 amin no, đơn chức, mạch hở tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch HClxM, thu được dung dịch chứa 24,45 gam hỗn hợp muối. Giá trị của x là:

A. 1,0. B. 0,5. C. 2,0. D. 1,4.

Câu 10: Có các phát biểu:

(1) Protein bị thủy phân khi đun nóng với dung dịch axit, dung dịch bazơ hoặc nhờ xúc tác của enzim.
(2) Nhỏ vài giọt dung dịch axit nitric đặc vào ống nghiệm đựng dung dịch lòng trắng trứng (anbumin) thì có kết tủa vàng.
(3) Hemoglobin của máu là protein có dạng hình cầu.
(4) Dung dịch protein có phản ứng màu biure.
(5) Protein đông tụ khi cho axit, bazơ vào hoặc khi đun nóng.

Số phát biểu đúng là:

A. 5. B. 4. C. 3. D. 2.

Câu 11: Cho cân bằng hóa học (trong bình kín) sau: N2 (khí) + 3H2 (khí) ↔ 2NH3 (khí); ΔH -92KJ/mol.

Trong các yếu tố:

(1) Thêm một lượng N2 hoặc H2.
(2) Thêm một lượng NH3.
(3) Tăng nhiệt độ của phản ứng.
(4) Tăng áp suất của phản ứng.
(5) Dùng thêm chất xúc tác.

Có bao nhiêu yếu tố làm cho tỉ khối của hỗn hợp khí trong bình so với H2 tăng lên?

A. 4. B. 5. C. 3. D. 2.

Câu 12: Để sản xuất 10 lít C2H5OH 46o (d = 0,8 gam/ml) cần bao nhiêu kg tinh bột biết hiệu suất của cả quá trình sản xuất là 80%?

A. 8,1 kg. B. 16,2 kg. C. 10,125 kg. D. 8,62 kg.

(Còn tiếp)

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học - Số 1

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học - Số 2

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học - Số 3

1. D

2. D

3. D

4. B

5. B

6. C

7. D

8. A

9. A

10. A

11. D

12. A

13. C

14. C

15. B

16. A

17. C

18. C

19. B

20. C

21. A

22. A

23. B

24. D

25. B

26. B

27. D

28. A

29. C

30. A

31. B

32. C

33. B

34. D

35. D

36. C

37. A

38. A

39. A

40. A

41. D

42. C

43. B

44. B

45. D

46. C

47. A

48. A

49. A

50. A

Đánh giá bài viết
1 1.959
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Hóa khối B Xem thêm