58 công thức giải nhanh Hóa học

Công thức giải nhanh bài tập Hóa học

58 công thức giải nhanh Hóa học được VnDoc biên soạn với 58 công thức tính nhanh Hóa học  giúp các bạn làm trắc nghiệm Hóa đúng và nhanh, nhất là trong các kì thi quan trọng như cuối kì, ôn thi Trung học phổ thông Quốc gia. Tài liệu sẽ cung cấp cho các bạn các công thức, các mẹo nhanh khi làm trắc nghiệm môn Hóa vô cơ, Hữu cơ. Mời các bạn tham khảo.

Công thức Hóa Đại cương

I. TÍNH pH

1. Dung dịch axit yếu HA: pH = – 1/2(log Ka + logCa) hoặc pH = –log(αCa) (1)

(Ca > 0,01M; α: độ điện li của axit)

2. Dung dịch đệm (hỗn hợp gồm axit yếu HA và muối NaA): pH = –(log Ka + logCa/Cm) (2)

3. Dung dịch baz yếu BOH: pH = 14 + 1/2(log Kb + logCb) (3)

II. TÍNH HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG TỔNG HỢP NH3:

H% = 2 – 2 MX/MY (4) (X: hh ban đầu; Y: hh sau)

%VNH2 trong Y = (MX/MY - 1).100 (5)

ĐK: tỉ lệ mol N2 và H2 là 1:3

BÀI TẬP VỀ HÓA VÔ CƠ

I. BÀI TOÁN VỀ CO2

1. Tính lượng kết tủa khi hấp thụ hết lượng CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2

Điều kiện: n ≤ nCO2 Công thức: n = nOH- - nCO2 (6)

2. Tính lượng kết tủa khi hấp thụ hết lượng CO2 vào dung dịch chứa hỗn hợp gồm NaOH và Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2

Điều kiện: nCO23- ≤ nCO2 Công thức: nCO23- = nOH- - nCO2 (7)

(Cần so sánh nCO23- với nCa và nBa để tính lượng kết tủa)

3. Tính thể tích CO2 cần hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2 để thu được lượng kết tủa theo yêu cầu

(Dạng này có 2 kết quả)

Công thức: nCO2 = nCO2 (8) hoặc nCO2 = nOH- - n (9)

II. BÀI TOÁN VỀ NHÔM – KẼM

1. Tính lượng NaOH cần cho vào dung dịch Al3+ để thu được lượng kết tủa theo yêu cầu (Dạng này có 2 kết quả)

Công thức: nOH- = 3n (10) hoặc nOH- = 4nAl3+ - n (11)

2. Tính lượng NaOH cần cho vào hỗn hợp dung dịch Al3+ và H+ để thu được lượng kết tủa theo yêu cầu (Dạng này có 2 kết quả)

nOH-min = 3n + nH+ (12) nOH-max = 4nAl3+ - n + nH+ (13)

3. Tính lượng HCl cần cho vào dung dịch Na[Al(OH)4] (hoặc NaAlO2) để thu được lượng kết tủa theo yêu cầu (Dạng này có 2 kết quả)

Công thức: nH+ = n (14) hoặc nH+ = 4nAlO2- - 3n(15)

4. Tính lượng HCl cần cho vào hỗn hợp dung dịch NaOH và Na[Al(OH)4] (hoặc NaAlO2) thu được lượng kết tủa theo yêu cầu (Dạng này có 2 kết quả)

Công thức: nH+ = n + nOH- (16) hoặc nH+ = 4nAlO2- - 3n+ nOH- (17)

5. Tính lượng NaOH cần cho vào dung dịch Zn2+ để thu được lượng kết tủa theo yêu cầu (Dạng này có 2 kết quả):

nOH- = 2n(18) hoặc nOH- = 4nZn2+ - 2n (19)

Công thức giải nhanh bài tập hóa học THPT58 công thức giải nhanh bài tập hóa học

Trên đây là 58 công thức giải nhanh Hóa học, giúp các bạn biết cách vận dụng phù hợp các công thức tính nhanh hóa học vào các dạng bài tập. Qua đó sẽ giúp các bạn tính toán nhanh hơn và chính xác hơn. Tài liệu cũng rất hữu ích dành cho các bạn đang ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia. Chúc các bạn học tập tốt.

VnDoc đã giới thiệu 58 công thức giải nhanh Hóa học tới các bạn. Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Hóa học 10, Giải bài tập Hóa học 11, Giải bài tập Hóa học 12,... Tài liệu học tập Hóa học mà VnDoc tổng hợp biên soạn và đăng tải.

Mời tham gia Thi và Tải đề thi THPT Quốc gia MIỄN PHÍ

Link đề thi trực tuyến:

Môn VănMôn LýMôn HóaMôn SinhMôn Anh
Link thi thử miễn phíLink thi thử miễn phíLink thi thử miễn phíLink thi thử miễn phíLink thi thử miễn phí

Link tải tài liệu thi thử THPT Quốc gia 2019 MIỄN PHÍ:

Đề thi thử THPT Quốc gia môn ToánĐề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lýĐề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa họcĐề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Ngữ vănĐề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sửĐề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lýĐề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập miễn phí trên Facebook: Tài Tài Liệu Học Tập VnDoc.com Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Chúc các bạn học tập tốt.

Đánh giá bài viết
42 41.572
Sắp xếp theo

    Môn Hóa khối B

    Xem thêm