Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Lê Quý Đôn - Đà Nẵng lần 2

Trang 1/
6 - Mã đề thi 132
SỞ GD–ĐT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
LÊ QUÝ ĐÔN
(Đề thi có 06 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA
- LẦN 2
Năm học:
2018 - 2019
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề thi 132
Họ, tên thí sinh : ...............
............................................................................
Số báo danh : ...........................................................................................
Câu 1: Cho hình chữ nhật ABCD
2 2AB BC a
. Tính thể tích khối tròn xoay khi quay hình phẳng
ABCD quanh trục AD.
A.
3
4 .a
B.
3
2 .a
C.
3
8 .a
D.
3
.a
Câu 2: Cho
5
1
4
h x dx
7
1
10
h x dx
, khi đó
7
5
h x dx
bằng
A.
7.
B.
2.
C.
6.
D.
5.
Câu 3: Trong không gian Oxyz, cho
a
1;3;0
b
. Vectơ
2
c a b
có tọa độ là
A.
1;7;2 .
B.
1;5;2 .
C.
3;7;2 .
D.
1;7;3 .
Câu 4:
Đường cong trong hình vẽ bên đồ thị của hàm số
nào dưới đây ?
A.
2
.
1
x
y
x
B.
3
3 2.
y x x
C.
2
.
1
x
y
x
D.
4 2
2.
y x x
Câu 5: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng
: 2 3 2 0
P x y z
. Phương trình nào sau đây
phương trình của mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng (P)?
A.
4 2 6 1
0.
x y z
B.
7 3 1 0
.
x y z
C.
7 3 1 0
.
x y z
D.
7 3 1 0
.
x y z
Câu 6: Với kn là hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn
k n
, mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
!
.
!
k
n
n
A
k
B.
!
.
!
k
n
n
A
n k
C.
!
.
!
k
n
n k
A
k
D.
... .
k
n
A n n k
Câu 7: Cho hàm số
( )y f x
đồ thị như hình vẽ. m
số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây ?
A.
2;0 .
B.
0;2 .
C.
1;2 .
D.
2; 1 .
Tr
ang 2/6 - Mã đề thi 132
Câu 8: Khẳng định nào dưới đây là đúng ?
A. Chỉ có lôgarit của một số thực dương. B. Chỉ có lôgarit của một số thực lớn hơn 1.
C. Có lôgarit của một số thực bất kỳ. D. Chỉ có lôgarit của một số thực dương khác 1.
Câu 9: Cho hàm số
( )y f x
có bảng biến thiên như sau
Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng
A.
1
. B.
4.
C. 3. D. 0.
Câu 10: Giá trị nhỏ nhất của hàm số
4 3
y x
trên tập xác định của nó là
A.
2 3.
B.
2 3.
C.
0.
D.
3.
Câu 11: Khẳng định nào dưới đây là đúng ?
A.
3 3
3 5
.
7 8
B.
1 1
.
2 3
C.
2
2
1
3 .
5
D.
50
200
1
2 .
4
Câu 12: Trong không gian Oxyz, tọa độ nào sau đây là tọa độ của một vectơ chỉ phương của đường thẳng
2 4
: 1 6
9
x t
y t
z t
,
t
?
A.
1 1 3
; ; .
3 2 4
B.
1 1 3
; ; .
3 2 4
C.
2;1;0 .
D.
4; 6;0 .
Câu 13: Cho cấp số nhân
n
u
có số hạng đầu
1
3
u
và công bội
2
q
. Giá trị của
5
u
bằng
A.
24.
B.
96.
C.
48.
D.
162.
Câu 14:
Sphức nào dưới đây điểm biểu diễn trên mặt phẳng
tọa độ là điểm
M
như hình bên ?
A.
1 2 .i
B.
2.
i
C.
2.
i
D.
1 2 .i
Câu 15: Số cạnh của một hình bát diện đều là
A.
8.
B.
12.
C.
10.
D.
14.
Câu 16: Họ nguyên hàm của hàm số
2
2
x
t x x
A.
3
2
.
ln 2 3
x
x
C
B.
2 2 .
x
x C
C.
3
2 ln 2 .
3
x
x
C
D.
2
2 .
ln 2
x
x C
Câu 17: Hàm số
y
nghịch biến trên
A.
\ 3 .
B.
.
C.
; 3 .
D.
3; .
Câu 18: Cho hàm số
f x
đạo hàm
/ 2 3 4
( ) (1 ) (3 ) ( 2)
f x x x x x với mọi
x
. Điểm cực tiểu
của hàm số đã cho là
A.
2.
x
B.
3.
x
C.
0.
x
D.
1.
x
x
1
3
'y
0
0
y
0
4
Tr
ang 3/6 - Mã đề thi 132
Câu 19: Cho số phức
z
thỏa mãn
2
3 2 2 4i z i i
. Môđun của số phức
1w z z
bằng
A.
2.
B.
10.
C.
5.
D.
4.
Câu 20: Với
a
là số thực dương tuỳ ý,
3
log 10
0
a
bằng
A.
6log .a
B.
10 3log .a
C.
1 1
log .
2 3
a
D.
2 3log .a
Câu 21: Cho
x
,
y
là các số thực dương thỏa mãn
3
ln 1
xy
2
ln 1
x y
. Giá trị của
ln
xy
bằng
A.
3
.
5
B.
1
.
2
C.
1
.
2
D.
3
.
5
Câu 22: Tìm các số thực
a
,
b
thỏa mãn
2 4 2 2a b a b i
a b bi
với
i
là đơn vị ảo.
A.
3, 1.
a b
B.
3, 1.
a b
C.
3, 1.
a b
D.
3, 1.
a b
Câu 23: Hàm số
7
( ) log
x
f x xe
có đạo hàm là
A.
2
.
ln 7
x
e
xe
B.
1
.
ln 7
x
x
C.
1
.
ln 7
x
x
xe
D.
1
.
ln7
x
e x
x
Câu 24: Trong không gian Oxyz, khoảng cách giữa đường thẳng
2
: 5 4
2
x t
y t
z t
,
t
mặt phẳng
: 2 2 0
P x y z
bằng
A.
1.
B.
0.
C.
2.
D.
3.
Câu 25:
Tính diện tích phần hình phẳng gạch chéo (tam giác
cong OAB) trong hình vẽ bên.
A.
5
.
6
B.
5
.
6
C.
8
.
15
D.
8
.
15
Câu 26: Trong không gian Oxyz, cho hai điểm
A
7;4;5
B
. Phương trình mặt cầu đường
kính AB
A.
2 2 2
4 3 1 10
4.
x y z
B.
2 2 2
4 3 1 26.
x y z
C.
2 2 2
4 3 1 26
.
x y z
D.
2 2 2
4 4 1 104.
x y z
Câu 27: Cho biết mặt phẳng
P
cắt mặt cầu
;S O r
theo giao tuyến là một đường tròn lớn chu vi
6
. Khi đó, hãy tính thể tích khối cầu tạo nên bởi mặt cầu đã cho.
A.
36 .
B.
9 .
C.
18 .
D.
32 .
Câu 28: Có bao nhiêu số phức
z
thỏa mãn điều kiện
. 2
z z z
2
z
?
A.
2.
B.
3.
C.
1.
D.
4.
Câu 29: Cho hình chóp
.
S ABCD
có đáy là hình thoi cạnh
a
,
60
o
BAD ,
SA a
SA
vuông góc với
mặt phẳng đáy. Gọi I là điểm thuộc cạnh BD sao cho
3ID IB
. Khoảng cách từ I đến mặt phẳng
SCD
bằng
A.
4 21
.
21
a
B.
3 21
.
28
a
C.
3 21
.
14
a
D.
2 21
.
21
a

Đề thi thử 2019 môn Toán

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Lê Quý Đôn - Đà Nẵng lần 2. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Lê Quý Đôn - Đà Nẵng lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 934
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm