Bài giảng Tiếng Anh 6 unit 4

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Bài giảng Tiếng Anh 6 unit 4 1,6 MB 16/04/2015 8:02:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bài giảng Tiếng Anh 6 unit 4 được thiết kế bám sát nội dung chính trong bài học sẽ giúp các em học sinh nắm được kiến thức cơ bản trong bài Big and Small. Quý thầy cô có thể tham khảo tài liệu để soạn bài giảng được hiệu quả hơn.
Xem thêm các thông tin về Bài giảng Tiếng Anh 6 unit 4
Tiếng anh lớp 6 Xem thêm