Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 8 bài 13: Bản vẽ lắp

Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 8 bài 13

Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 8 bài 13: Bản vẽ lắp được VnDoc.com sưu tầm và tổng hợp. Tài liệu sẽ giúp các em hệ thống lại những kiến thức đã học trong bài, định hướng phương pháp giải các bài tập cụ thể. Ngoài ra việc tham khảo tài liệu còn giúp các em rèn luyện và nâng cao kỹ năng giải bài tập.

Bài 13: Bản vẽ lắp

Câu 1 trang 43 SGK Công Nghệ 8

So sánh nội dung bản vẽ lắp với bản vẽ chi tiết. Bản vẽ lắp dùng để làm gì?

Hướng dẫn trả lời

Bản vẽ lắp dùng để: Dùng để cho biết thành phần cấu tạo bên trong của vật mẫu.

 • Giống nhau
  • Đều là bản vẽ kĩ thuật
  • Đều có các hình biểu diễn các kích thước và khung tên
 • Khác nhau: Bản vẽ chi tiết có yêu cầu kĩ thuật, bản vẽ lắp có bảng kê.

Câu 2 trang 43 SGK Công Nghệ 8

Nêu trình tự đọc bản vẽ lắp?

Hướng dẫn trả lời

Trình tự đọc bản vẽ lắp:

 • Khung tên
 • Bảng kê
 • Hình biểu diễn
 • Kích thước
 • Phân tích chi tiết
 • Tổng hợp
Đánh giá bài viết
3 1.754
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Công nghệ 8 Xem thêm