Giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 155: Luyện tập Bài Toán liên quan đến rút về đơn vị

Giải vở bài tập Toán bài 155: Luyện tập Bài toán liên quan đến rút về đơn vị Vở bài tập Toán 3 tập 2 trang 82 có đáp án chi tiết cho từng bài tập cách giải các bài toán có liên quan đến rút đơn vị, các dạng bài toán về phép cộng trừ nhân chia. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 82 câu 1

Một người đi xe máy trong 14 phút đi được 7km. Hỏi nếu cứ đi đều như vậy trong 36 phút thì người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

14 phút : 7km

36 phút : … km ?

- Tìm thời gian đi hết 1km.

- Tìm 36 phút đi được bao nhiêu ki-lô-mét.

Lời giải chi tiết:

1km đi mất số phút là :

14 : 7 = 2 (phút)

36 phút đi được quãng đường dài số ki-lô-mét là :

36 : 2 = 18 (km)

Đáp số : 18km.

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 82 câu 2

Có 56kg kẹo chia đều vào 8 hộp. Hỏi phải lấy mấy hộp đó để được 35kg kẹo?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

56kg : 8 hộp

35kg : … hộp?

- Tìm khối lượng của một hộp.

- Tìm 35kg đựng trong bao nhiêu hộp như thế.

Lời giải chi tiết:

Một hộp kẹo nặng số ki-lô-gam là :

56 : 8 = 7 (kg)

35kg kẹo thì cần số hộp là :

35 : 7 = 5 (hộp)

Đáp số : 5 hộp.

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 82 câu 3

Điền dấu x hoặc : vào ô trống

Giải vở bài tập Toán 3

Phương pháp giải:

- Thực hiện phép nhân thì giá trị của số ban đầu tăng.

- Thực hiện phép chia thì giá trị của số ban đầu giảm.

Lời giải chi tiết:

Giải vở bài tập Toán 3

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 82 câu 4

Cho biết:

Lớp 3A có 9 học sinh giỏi, 18 học sinh khá và 5 học sinh trung bình.

Lớp 3B có 10 học sinh giỏi, 19 học sinh khá và 6 học sinh trung bình.

Lớp 3C có 9 học sinh giỏi, 20 học sinh khá và 4 học sinh trung bình.

Hãy viết số thích hợp vào ô trống:

Lớp

3A

3B

3C

3D

Số học sinh giỏi

Số học sinh khá

Số học sinh trung bình

Tổng

Phương pháp giải:

- Điền số thích hợp vào bảng.

- Tính tổng rồi điền vào ô thích hợp trong bảng.

Lời giải chi tiết:

Lớp

3A

3B

3C

3D

Số học sinh giỏi

9

10

9

28

Số học sinh khá

18

19

20

57

Số học sinh trung bình

5

6

4

15

Tổng

32

35

33

100

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 156: Luyện tập chung

Bài tập tự luyện: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

Bài 1: Một quầy tập hóa có 9 thùng cốc. Sau khi bán đi 450 cái cốc thì quầy đó còn lại 6 thùng cốc. Hỏi trước khi bán quầy đó có bao nhiêu cái cốc?

Bài 2: Để chuẩn bị cho một hội nghị người ta đã kê 9 hàng ghế đủ chỗ cho 81 người ngồi. Trên thực tế có đến 108 người đến dự họp. Hỏi phải kê thêm mấy hàng ghế nữa mới đủ chỗ?

Bài 3: Ngày thứ nhất bán được 2358kg gạo, ngày thứ hai bán được gấp 3 lần ngày thứ nhất. Cà hai ngày bán được số gạo là bao nhiêu?

Đáp án Bài tập tự luyện: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị 

Bài 1:

450 cái cốc chiếm: 9 – 6 = 3 (hộp)

1 hộp có: 450 : 3 = 150 (cái cốc)

Trước khi bán quầy đó có: 150 x 9 = 1350 (cái cốc)

Đáp số: 1350 cái cốc

Bài 2:

1 hàng ghế có số người ngồi là: 81 : 9 = 9 (người)

Số hàng ghê phải kê để đủ cho 108 người là: 108 : 9 = 12 (hàng ghế)

Số hàng ghế phải kê thêm là: 12 – 9 = 3 (hàng ghế)

Đáp số: 3 hàng ghế

Bài 3:

Ngày thứ hai bán được số ki lô gam gạo là: 2358 x 3 = 7074 (kg)

Cả 2 ngày bán được số kg là: 2358 + 7074 = 9432 (kg)

Đáp số: 9432kg

Ngoài Giải vở bài tập Toán 3 bài 155: Luyện tập Bài Toán liên quan đến rút về đơn vị trên, các em học sinh có thể tham khảo môn học tốt Tiếng Việt 3bài tập môn Tiếng Việt 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán và Tiếng Việt hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
105 26.035
Sắp xếp theo

    Vở Bài Tập Toán 3

    Xem thêm