Giáo án Công nghệ 11 bài 9: Bản vẽ cơ khí

Giáo án Công nghệ 11 bài 9

Giáo án Công nghệ 11 bài 9: Bản vẽ cơ khí bám sát với chương trình của bài học, cách trình bày rõ ràng và chi tiết sẽ là tài liệu hữu ích cho các giáo viên soạn giáo án điện tử lớp 11. Hi vọng đây sẽ là giáo án môn công nghệ 11 hay dành cho quý thầy cô tham khảo.

Bài 9: BẢN VẼ CƠ KHÍ

I. Mục tiêu:

Qua bài giảng, HS cần:

 • Biết được nội dung chính của bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp.
 • Biết cách lập bản vẽ chi tiết.
 • Lập được bản vẽ chi tiết đơn giản.

II. Chuẩn bị:

1 - Nội dung:

 • Nghiên cứu bài 9 SGK.
 • Đọc các tài liệu tham khảo liên quan đến bài giảng.
 • Xem lại bài 9, bài 13 SGK Công nghệ 8.

2 - Đồ dùng dạy học:

 • Tranh vẽ phóng to hình 9.1, 9.4 trang 47, 50 SGK.
 • Tranh hoặc mô hình giá đỡ hình 9.2 SGK.

III. Tiến trình dạy và học:

1 - Phân bố bài giảng:

 • Gồm 2 nội dung chính:
  • Bản vẽ chi tiết.
  • Bản vẽ lắp.
 • Trọng tâm của bài: Cách lập bản vẽ chi tiết.

2 - Các hoạt động dạy học:

a, Ổn định lớp:

b, Đặt vấn đề vào bài mới:

Bản vẽ là tài liệu kĩ thuật quan trọng dùng trong thiết kế cũng như trong sản xuất. Muốn làm ra một cỗ máy, trước hết phải chế tạo từng chi tiết, sau đó lắp ráp các chi tiết đó thành cỗ máy. Trong thiết kế và chế tạo cơ khí, bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp là hai bản vẽ quan trọng. Để hiểu rõ hơn nội dung và cách lập bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp ta sẽ nghiên cứu bài 9.

c, Nội dung bài mới:

Hoạt động của GV và HS

Nội dung

Hoạt động 1: Tìm hiểu về bản vẽ chi tiết

- GV có thể đặt câu hỏi thông qua bản vẽ giá đỡ hình 9.1 trang 47 SGK:

+ Bản vẽ chi tiết gồm những nội dung gì?

+ Bản vẽ chi tiết dùng để làm gì?

- GV: Trước khi lập bản vẽ chi tiết thường lập bản vẽ phác chi tiết.

- GV: Trình tự lập bản vẽ chi tiết?

- Căn cứ vào hình 9.3 trang 49 SGK HS có thể nêu trình tự lập bản vẽ chi tiết.

I. Bản vẽ chi tiết:

1- Nội dung của bản vẽ chi tiết:

+ Nội dung: bản vẽ chi tiết thể hiện hình dạng, kích thước và các yêu cầu kĩ thuật của chi tiết.

+ Công dụng: bản vẽ chi tiết dùng để chế tạo và kiểm tra chi tiết.

2- Cách lập bản vẽ chi tiết:

+ Bước 1: Bố trí các hình biểu diễm và khung tên.

+ Bước 2: Vẽ mờ.

+ Bước 3: Tô đậm.

+ Bước 4: Ghi phần chữ.

+ Bước 5: Kiểm tra, hoàn thiện bản vẽ.

Hoạt động 2: Tìm hiểu về bản vẽ lắp

- GV: thông qua bản vẽ bộ giá đỡ hình 9.4 trang 50 SGK, GV đặt câu hỏi:

+ Bản vẽ lắp gồm những nội dung gì?

+ Bản vẽ lắp dùng để làm gì?

+ Đọc bản vẽ lắp bộ giá đỡ (hình 9.4) và cho biết các nội dung chính của bản vẽ lắp.

II. Bản vẽ lắp:

+ Nội dung: bản vẽ lắp trình bày hình dạng và vị trí tương quan của một nhóm chi tiết được lắp với nhau.

+ Công dụng: dùng để lắp ráp các chi tiết.

Hoạt động 3: Tổng kết, đánh giá

- GV đặt câu hỏi theo các mục tiêu của bài học để tổng kết và đánh giá sự tiếp thu của HS.

- GV cho HS trả lời các câu hỏi, bài tập ở cuối bài 9 SGK và yêu cầu HS đọc trước bài 10 SGk, chuẩn bị các dụng cụ, vật liệu để làm bài thực hành.

Đánh giá bài viết
1 3.750
Sắp xếp theo
  Giáo án Công nghệ lớp 11 Xem thêm