Giáo án Đại số 7 chương 1 bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 7

Giáo án Đại số 7 chương 1 bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ giúp các em học sinh nắm vững các nguyên tắc nhân, chia số hữu tỉ. Đồng thời rèn luyện kỹ năng nhân, chia số hữu tỉ nhanh, đúng, bổ sung các kiến thức vận dụng giải toán chính xác.

Giáo án Đại số 7 chương 1 bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ

Giáo án Đại số 7 chương 1 bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ

Giáo án môn Toán lớp 7

Bài 3: NHÂN, CHIA SỐ HỮU TỈ

I. Mục tiêu:

 • Nắm vững các nguyên tắc nhân, chia số hữu tỉ.
 • Có kỹ năng nhân, chia số hữu tỉ nhanh và đúng.

II. Chuẩn bị:

 • HS: Ôn lại các nguyên tắc nhân, chia 2 phân số.
 • GV: 2 bảng phụ ghi bài tập 14/12 SGK để tổ chức "trò chơi".

III. Hoạt động trên lớp:

1. Kiểm tra:

TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS
7'

Để cộng, trừ 2 số hữu tỉ ta làm như thế nào?

BT 8 – SGK.

Hãy nêu qui tắc chuyển vế? BT 9 /10 – SGK.

Học sinh trả lời và lên bảng thực hiện bài tập.

Phát biểu qui tắc và thực hiện bài tập.

2. Bài mới

HĐ1: Nhân 2 số hữu tỉ

Hoạt động của GV

 • Số hữu tỉ được biểu diễn dưới dạng phân số.
 • Vậy: Muốn nhân 2 số hữu tỉ ta làm thế nào
 • Cho học sinh làm bài tập 11 (a,b,c)
 • Trong phép nhân các số hữu tỉ có đầy đủ các tính chất của phép nhân số nguyên.

Hoạt động của HS

 • HS suy nghĩ trả lời.
 • (đổi về phân số, nhân như hai phân số)
 • 3 học sinh lên bảng thực hiện bài tập 11.
 • Học sinh đứng tại chỗ nhắc lại các tính chất nhân với 1, giao hoán, kết hộp tính chất phân phối.

HĐ2: Chia 2 số hữu tỉ

Hoạt động của GV

Phương pháp tương tự nhân hai số hữu tỉ.

 • Gọi học sinh viết x : y
 • Cho học sinh làm bài tập? SGK
 • Cho học sinh làm bài tập 11
 • Giáo viên nhận xét cho điểm.
 • Cho học sinh làm bài tập 12.
 • Sau khi thực hiện xong, yêu cầu 1 vài nhóm trình bày bài giải.
 • Giáo viên gọi học sinh đọc phần chú ý SGK.
 • Gọi học sinh lấy ví dụ về tỉ số của 2 số hữu tỉ.

Hoạt động của HS

Học sinh lên bảng viết: x = a / b ; y = c / d => x : y

 • 2 học sinh lên bảng thực hiện ?1.
 • 4 học sinh lên bảng thực hiện.
 • Đại diện nhóm lên bảng thực hiện.
 • Học sinh đứng tại chỗ đọc.
 • Học sinh đứng tại chỗ lấy 1 vài ví dụ

HĐ4: Củng cố

Hoạt động của GV

 • Cho học sinh làm bài tập 13/12 SGK
 • Gọi 4 học sinh lên bảng thực hiện.
 • Giáo viên treo bảng bài 14 cho học sinh chơi trò chơi:
 • Cho 5 em mỗi đội truyền tay nhau làm phép tính. Đội nào làm đúng nhanh sẽ thắng.
 • Giáo viên có thể nhận xét cho điểm.

Hoạt động của HS

 • 4 học sinh lên bảng thực hiện cả lớp cùng làm.
 • Học sinh chia nhóm thực hiện trò chơi, yêu cầu nhanh, chính xác.

3. Dặn dò: (2')

Nắm vững qui tắc, giá trị tuyệt đối của số nguyên. Bài tập: 13, 15 / 12, 13 – SGK.

Đánh giá bài viết
2 962
Sắp xếp theo

Giáo án Toán lớp 7

Xem thêm