Giáo án Đại số 7 chương 1 bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ

Giáo án Đại số 7

Giáo án Đại số 7 chương 1 bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỷ có nội dung biên soạn kỹ lưỡng bởi đội ngũ giáo viên dày dặn kinh nghiệm giúp các em học sinh hiểu rõ hơn tập hợp Q các số hữu tỷ, biểu diễn một số hữu tỉ trên trục số, biết so sánh hai số hữu tỷ, thực hiện thành thạo các phép toán về số hữu tỷ và giải các bài tập vận dụng quy tắc các phép toán trong Q.

Giáo án môn Toán lớp 7

Giáo án dạy thêm môn Toán 7

Bài 1: TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỶ

I Mục tiêu:

1/ Kiến thức:

Biết được số hữu tỷ là số viết được dưới dạng Giáo án Đại số 7với a, b là các số nguyên và b khác 0.

2/ Kỹ năng:

  • Biết biểu diễn một số hữu tỷ trên trục số, biết biểu diễn một số hữu tỷ bằng nhiều phân số bằng nhau.
  • Biết so sánh hai số hữu tỷ, thực hiện thành thạo các phép toán về số hữu tỷ và giải các bài tập vận dụng quy tắc các phép toán trong Q.

3/ Thái độ:

Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong học tập.

II Chuẩn bị:

  • GV: SGK, trục số.
  • HS: SGK, dụng cụ học tập.

III Tiến trình bài dạy:

1/ Ổn định tổ chức:

Hoạt động của GV

2/ Kiểm tra bài cũ:

Cho ví dụ phân số? Cho ví dụ về hai phân số bằng nhau?

3/ Giới thiệu bài mới:

Gv giới thiệu tổng quát về nội dung chính của chương I.

Giới thiệu nội dung của bài 1.

Hoạt động 1: Số hữu tỷ:

Viết các số sau dưới dạng phân số

Giáo án Đại số 7

Gv giới thiệu khái niệm số hữu tỷ thông qua các ví dụ vừa nêu.

Hoạt động 2: Biểu diễn số hữu tỷ trên trục số:

Vẽ trục số?

Biểu diễn các số sau trên trục số: -1 ; 2; 1; -2?

GV: Tương tự số nguyên ta cũng biểu diễn được số hữu tỉ trên trục số

GV nêu ví dụ biểu diễn Giáo án Đại số 7trên trục số.

Yêu cầu hs đọc sách giáo khoa

* Nhấn mạnh phải đưa phân số về mẫu số dương.

- Y/c hs biểu diễn Giáo án Đại số 7trên trục số.

Gv tổng kết ý kiến và nêu cách biểu diễn.

Lưu ý cho Hs cách giải quyết trường hợp số có mẫu là số âm.

Hoạt động 3: So sánh hai số hữu tỷ:

Cho hai số hữu tỷ bất kỳ x và y, ta có: hoặc x = y, hoặc x < y, hoặc x > y.

Gv nêu ví dụ a? Yêu cầu hs so sánh?

Gv kiểm tra và nêu kết luận chung về cách so sánh. Nêu ví dụ b? Nêu ví dụ c? Qua ví dụ c, em có nhận xét gì về các số đã cho với số 0?

GV nêu khái niệm số hữu tỷ dương, số hữu tỷ âm.

Lưu ý cho Hs số 0 cũng là số hữu tỷ.

Hoạt động của HS

HS nêu một số ví dụ về phân số, ví dụ về phân số bằng nhau, từ đó phát biểu tính chất cơ bản của phân số.

Hs viết các số đã cho dưới dạng phân số:

Giáo án Đại số 7

Hs vẽ trục số vào giấy nháp. Biểu diễn các số vừa nêu trên trục số.

HS nghiên cứu SGK.

HS chú ý lắng nghe GV nêu cách biểu diễn.

4/ Củng cố:

Làm bài tập áp dụng 1; 2; 3/ 7.

Đánh giá bài viết
3 3.728
Sắp xếp theo

    Giáo án Toán lớp 7

    Xem thêm