Giáo án điện tử bài Số gần đúng.sai số

Giáo án bài "Số gần đúng.sai số”

Hệ thống giáo án điện tử VnDoc.com xin giới thiệu tới các thầy cô giáo án Toán lớp 10 bài “Số gần đúng.sai số”. Qua bài học này, giáo viên giúp học sinh nhận thức được tầm quan trọng của số gần đúng, ý nghĩa của số gần đúng. Nắm được thế nào là sai số tuyệt đối, thế nào là sai số tương đối, độ chính xác của số gần đúng.

Giáo án Toán bài Phương trình tổng quát của đường thẳng

Giáo án bài Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Giáo án bài Hàm số bậc hai

BÀI: SỐ GẦN ĐÚNG.SAI SỐ

I. Mục tiêu

1. Về kiến thức:

  • Nắm vững các khái niệm số gần đúng, sai số tuyệt đối, độ chính xác của một số gần đúng.
  • Hiểu được qui tắc quy tròn một số gần đúng.

2. Về kĩ năng:

  • Biết cách viết số quy tròn của số gần đúng. Biết ước lượng sai số tuyệt đối.
  • Biết về chữ số đáng tin, cách viết khoa học của một số, và xác định được độ chính xác.

3. Tư duy và thái độ:

  • Biết quy lạ về quen, tư duy các vần đề toán học một cách logic và sáng tạo.
  • Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, tích cực xây dựng bài mới.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

1. Giáo viên: Phấn màu, phiếu học tập, thước kẻ, chương trình giả lập máy tính Casio fx.

2. Học sinh: Xem lại các kiến thức về cách quy trong số, máy tính bỏ túi Casio fx 500MS, 570MS hoặc các máy tính có tính năng tương tự.

III. Tiến trình bài học

1. Kiểm tra miệng:

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Số gần đúng

Hãy tính diện tích của hình tròn bán kính r = 2cm.

Hoạt động 2: Sai số tuyệt đối

Hãy xét xem trong hai kết quả tính diện tích hình tròn (r= 2cm) của HS1 (S1= 3,1.4=12,4 (cm2) và HS2 (S2= 3,14.4=12,56 (cm2), kết quả nào chính xác hơn?

Đánh giá bài viết
4 1.369
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Toán lớp 10 Xem thêm