Giáo án Lịch sử 9 Bài 24

Giáo án Bài 24 Lịch sử 9

Giáo án Lịch sử 9 bài 24 dành cho quý thầy cô tham khảo được biên soạn theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và có nội dung súc tích bám sát bài học giúp học sinh biết được tình hính nước ta sau cách mạng tháng 8 và hiểu về cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền dân chủ nhân dân. Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo.

Bài giảng Lịch sử 9 bài 24

BÀI 24: CUỘC ĐẤU TRANH XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN DÂN CHỦ NHÂN DÂN (1945 – 1946 )

I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến Thức:

 • Thuận lợi và khó khăn của nước ta trong những năm đầu của nước Việt Nam Dân Chủ.
 • Sự lãnh đạo của đảng hồ chí minh đã phát huy thuận lợi.khắc phục khó khăn, thực hiện chủ trương và biện pháp xây dựng chính quyền.
 • Sách lược chống ngoại xâm nội phản bảo vệ chính quyền cách mạng.

2. Tư Tưởng:

 • Bồi dưỡng cho hs lòng yêu nước, tinh thần cách mạng, niềm tin và sự lãnh đạo của đảng, niềm tự hào dân tộc.

3. Kỹ Năng:

 • Phân tích nhận định đánh giá tình hình đát nước sau cmt 8 và nhiệm vụ cấp bách trước mắt trong những năm đầu của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.

II/ THIẾT BỊ – TÀI LIỆU:
III/ PHƯƠNG PHÁP:

 • Trực quan, phân tích dữ liệu, đàm thoại, kể chuyện lịch sử, so sánh nhận định.

IV/ TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY- HỌC

 • Ổn Định Và Tổ Chức:
 • Kiểm Tra Bài Cũ:
 • Ý nghĩa lịch sử nguyên nhân thắng lợi của Cách Mạng Tháng Tám?
 • Bài Mới:

Giới Thiệu Bài Mới: Sau khi thắng lợi ta xây dựng nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

NỘI DUNG BÀI HỌC

* Hoạt động 1: Nhóm
GV: Cách mạng tháng Tám thành công, chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc,

Việt Nam có thêm nhiều điều kiện thuận lợi song cũng gặp không ít khó khăn thách thức. Vậy đó là những thuận lợi và khó khăn nào?

Cả lớp chia làm nhóm theo 2 dãy bàn:

 • Nhóm 1: Những thuận lợi của nước ta sau Cách mạng tháng Tám?
 • Nhóm 2: Những khó khăn của nước ta sau Cách mạng tháng Tám?

Sau thảo luận gọi đại diện trả lời, nhóm khác nhận xét bổ sung.

GV: Phân tích và trình bày chốt ý ghi bảng.

* Hoạt động 2: Cá nhân

?: Việc làm đầu tiên của Chính phủ và nhân dân ta là gì?

 • HS: 08/9/1945 Chính phủ lâm thời tuyên bố lệnh Tổng tuyển cử trong cả nước,
 • 06/01/1946 Tổng tuyển cử tự do trong cả nước.
I/ Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám:
 • Đương đầu với 3 loại giặc: giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm.
 • Tài chính trống rỗng.
 • Nước Việt Nam đứng trước tình thế "ngàn cân treo sợi tóc".

II/ Bước đầu xây dựng chế độ mới:

 • Ngày 06-1-1946 Tổng tuyển cử tự do trong cả nước.
 • Bầu cử HĐND các cấp.
 • Ngày 29-5-1946 Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam thành lập.

Đánh giá bài viết
6 5.313
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Lịch sử lớp 9 Xem thêm