Giáo án Tiếng Việt 4 tuần 14: Luyện từ và câu - Dùng câu hỏi vào mục đích khác

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Giáo án Tiếng việt 4
LUYỆN TỪ CÂU
DÙNG CÂU HỎI VÀO MỤC ĐÍCH KHÁC
I. Mục tiêu:
Nắm được một số tác dụng khác của câu hỏi.
Bước đầu biết dùng câu hỏi để thể hiện thái độ khen chê, sự khẳng định, phủ
định hoặc yêu cầu , mong muốn trong những tình huống cụ thể .
II. Đồ dùng dạy học:
Bảng lớp viết sẵn bài tập 1 phần nhận xét.
Các tình huống bài tập 2 viết vào những tờ giấy nhỏ.
III. Hoạt động trên lớp.
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Ổn định.
2. Kiểm tra bài .
- Gọi 3 HS lên bảng. Mỗi HS viết 1 câu hỏi, 1 câu
dùng từ nghi vấn nhưng không phải câu hỏi.
- Gọi HS trả lời câu hỏi: +Câu hỏi dùng để làm gì?
- Gọi HS nhận xét câu bạn đặt trên bảng cho
điểm HS.
- HS hát.
- 1 em sửa bài tập 5 tiết trước.
- 3 HS lên bảng đặt câu.
- 2 HS đứng tại chỗ trả lời.
- HS nhận xét.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3. Dạy học bài mới.
a) Giới thiệu bài:
Trong 2 tiết học trước, các em đã biết: câu hỏi
dùng để hỏi về những điều chưa biết. Bài học hôm
nay sẽ giúp các em biết thêm một điều mới: câu hỏi
không phải chỉ dùng để hỏi. những câu hỏi được
đặt ra để thể hiện thái độ khen chê, sự khẳng định,
phủ định hoặc yêu cầu, mong muốn.
b) Tìm hiểu dụ.
Bài 1
- Gọi HS đọc đoạn đối thoại giữa ông Hòn Rấm
cu Đất trong truyện Chú Đất Nung. Tìm câu hỏi
trong đoạn văn.
- Gọi HS đọc câu hỏi.
Bài 2
- u cầu HS đọc thầm, trao đổi trả lời câu hỏi:
Các câu hỏi của ông Hòn Rấm dùng để hỏi về
điều chưa biết không? Nếu không chúng được dùng
để làm gì?
- Gọi HS phát biểu .
- Lắng nghe.
- 1 HS đọc thành tiếng. Cả lớp đọc
thầm, dùng bút chì gạch chân dưới
câu hỏi.
- Sao chú mày nhát thế?
Nung ấy à?
Chứ sao?
- 2 HS ngồi cùng bàn đọc lại các
câu hỏi, trao đổi với nhau để trả lời.
- Nói theo ý hiểu của nh.
Cả hai câu hỏi đều không phải để
hỏi điều chưa biết. Chúng dùng để
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Hỏi: + Câu Sao chú mày nhát thế?” ông Hòn
Rấm hỏi với ý gì?
+ Câu: Chứ sao của ông Hòn Rấm không dùng để
hỏi. Vậy câu hỏi này tác dụng gì?
- những u hỏi không dùng để hỏi về điều mình
chưa biết còn dùng để thể hiện thái độ khen, chê
hay khẳng định, phủ định một điều đó.
Bài 3
- Yêu cầu HS đọc nội dung.
- Yêu cầu HS trao đổi, trả lời câu hỏi.
- Gọi HS trả lời, bổ sung.
- Hỏi: + Ngoài tác dụng để hỏi những điều chưa
biết. Câu hỏi còn dùng để làm gì?
c) Ghi nhớ
nói ý chê cu Đất.
+ Ông Hòn Rấm hỏi như vậy chê
cu Đất nhát.
+ Câu hỏi của ông n Rấm là câu
ông muốn khẳng định: đất thể
nung trong lửa.
- Lắng nghe .
- 1 HS đọc thành tiếng.
- 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi.
- Câu hỏi: Cháu thể nói nhỏ
hơn không?” không dùng để hỏi
để yêu cầu các cháu hãy nói nhỏ
hơn, đừng làm ồn.
+ Ngoài tác dụng dùng để hỏi , câu
hỏi còn dùng đ thể hiện thái độ
khen, chê, khẳng định, phủ định hay
yêu cầu, đề nghị một diều đó .
- 2 HS đọc thành tiếng. Cả lớp đọc
thầm.

Giáo án Luyện từ và câu lớp 4

Giáo án Tiếng Việt 4 tuần 14: Luyện từ và câu - Dùng câu hỏi vào mục đích khác là tài liệu tham khảo cho các thầy cô giảng dạy giúp các em học sinh hiểu được một số tác dụng phụ của câu hỏi và biết dùng câu hỏi để thể hiện thái độ khen chê. Đồng thời, biết khẳng định, phủ định hoặc yêu cầu, mong muốn trong những tình huống cụ thể. Mời các thầy cô cùng tham khảo chi tiết.

Giáo án Tiếng Việt 4 phần Luyện từ và câu: Dùng câu hỏi vào mục đích khác được soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy SGK Tiếng Việt 4 trên lớp.

Đánh giá bài viết
4 1.306
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Tiếng việt 4 Xem thêm