Giáo án Tiếng Việt 4 tuần 14: Luyện từ và câu - Luyện tập về câu hỏi

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Giáo án Tiếng việt 4
LUYỆN TỪ CÂU
LUYỆN TẬP VỀ CÂU HỎI
I. Mục tiêu:
Biết một số từ nghi vấn đặt câu hỏi các từ nghi vấn ấy.
Biết đặt câu hỏi với các từ nghi vấn đúng, giàu hình ảnh, sáng tạo.
II. Đồ dùng dạy học:
Bài tập 3 viết sẵn trên bảng lớp.
III. Hoạt động trên lớp.
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Ổn định.
2. Kiểm tra bài
- Gọi 2 HS lên bảng. Mỗi HS đặt 2 câu hỏi: 1
câu dùng để hỏi người khác, 1 câu t hỏi mình.
- Gọi HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi:
+ Câu hỏi dùng để làm gì? Cho ví dụ?
+ Nhận biết câu hỏi nhờ những dấu hiệu nào?
cho d ?
- Nhận xét câu trả lời của HS cho điểm.
- Gọi HS nhận xét bạn đặt câu trên bảng.
- Nhận xét chung.
- 3 HS lên bảng đặt câu.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3. Dạy học bài mới.
a) Giới thiệu bài:
Tiết trước, các em đã hiểu tác dụng của câu
hỏi, dấu hiệu nhận biết câu hỏi. Bài học hôm
nay sẽ mang lại cho các em biết thêm những
điều thú vị về câu hỏi.
b) Hướng dẫn luyện tập.
Bài 1
- Gọi HS đọc yêu cầu nội dung.
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- Gọi HS phát biểu ý kiến. Sau mỗi HS đặt câu
GV hỏi: Ai còn cách đặt câu hỏi khác?
- Nhận xét chung về các câu hỏi của HS.
Bài 2
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- Gọi HS đọc câu mình đặt trên bảng.
- Lắng nghe.
- 1 HS đọc thành tiếng .
- 2 HS ngồi cùng bàn, đặt câu sửa chữa
cho nhau.
- Lần lượt HS nói câu mình đặt.
dụ: a) Ai hăng hái nhất khỏe
nhất?
Hăng hái nhất khỏe nhất ai?
b) Trước giờ học, chúng em thường làm
gì?
Chúng em thường làm trước giờ
học?
c) Bến cảng như thế nào?
d) Bọn trẻ xóm em hay thả diều dâu?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- HS khác nhận xét, sửa chữa.
Bài 3
- Gọi HS đọc yêu cầu nội dung .
- Yêu cầu HS tự làm bài .
-1 HS đọc thành tiếng
- 3 HS đặt câu trên bảng lớp, cả lớp tự
đặt câu vào vở .
- Nhận xét
- 7 em tiếp nối nhau đọc:
+ Ai đọc hay nhất lớp mình ?
+ Cái trong cặp cậu thế ?
+ nhà, cậu hay làm ?
+ Khi nhỏ, chữ viết của Cao Quát
như thế nào?
+ sao bạn Hiền lại khóc?
+ Bao giờ lớp mình lao động nhỉ?
+ này, nhà bạn đi nghỉ mát đâu?
-1 HS đọc thành tiếng
-1 HS lên bảng dùng phấn màu gạch
chân các từ nghi vấn . HS dưới lớp gạch
chì vào PBT (Nhóm đôi đổi phiếu kiểm
tra kết quả cho nhau).
- Nhận xét chữa bài trên bảng
- Chữa bài
a) phải chú Đất trở thành Đất
Nung không ?

Giáo án Luyện từ và câu lớp 4

Giáo án Tiếng Việt 4 tuần 14: Luyện từ và câu - Luyện tập về câu hỏi là tài liệu cho các thầy cô giảng dạy giúp các em học sinh hiểu được luyện tập nhận biết một số từ nghi vấn và đặt câu với các từ nghi vấn ấy và nhận biết một dạng câu có từ nghi vấn nhưng không dùng để hỏi. Mời các thầy cô cùng tham khảo chi tiết.

Giáo án Tiếng Việt 4 phần Luyện từ và câu: Luyện tập về câu hỏi được soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy SGK Tiếng Việt 4 trên lớp.

Đánh giá bài viết
1 1.745
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Tiếng việt 4 Xem thêm