Giáo án Toán 1 chương 3 bài 20: Các số có hai chữ số

Giáo án Toán lớp 1

Giáo án Toán 1 chương 3 bài 20: Các số có hai chữ số soạn theo chuẩn kỹ năng, kiến thức theo quy định của Bộ GD và nội dung chi tiết giúp các em học sinh biết cách nhận biết về số lượng, đọc viết các số từ 20 đến 50, đếm và nhận ra cấu tạo các số từ 20 đến 100.

Giáo án Toán 1 chương 3 bài 19: Điểm ở trong, điểm ở ngoài 1 hình

Giáo án Toán 1 chương 3 bài 18: Trừ các số tròn chục

BÀI 20: CÁC SỐ CÓ 2 CHỮ SỐ

I. MỤC TIÊU:

- Bước đầu giúp học sinh:

  • Nhận biết về số lượng, đọc, viết các số từ 20 đến 50
  • Biết đếm và nhận ra thứ tự của các số từ 20 đến 50

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

  • Sử dụng bộ đồ dùng học toán lớp 1
  • 4 bó, mỗi bó có 1 chục que tính và 10 que tính rời

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

1. Ổn định:

- Hát – chuẩn bị SGK. Phiếu bài tập

2. Kiểm tra bài cũ:

- Gọi học sinh lên bảng:

  • Học sinh 1: Đặt tính rồi tính : 50 – 40 ; 80 – 50
  • Học sinh 2: Tính nhẩm : 60 - 30 = ; 70 - 60 =
  • Học sinh 3: Tính: 60 cm – 40 cm = ; 90 cm - 60cm =

- Giáo viên hỏi học sinh: Nêu cách đặt tính rồi tính?

- Nhận xét bài cũ – KTCB bài mới

3. Bài mới

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊNHOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Hoạt động 1: Giới thiệu các số có 2 chữ số

Mt: Học sinh nhận biết về số lượng, đọc, viết các số từ 20 đến 30.

- Hướng dẫn học sinh lấy 2 bó que tính và nói: "Có 2 chục que tính".

- Lấy thêm 3 que tính và nói: "Có 3 que tính nữa"

- Giáo viên đưa lần lượt 2 bó que tính và 3 que tính rời, nói: "2 chục và 3 là hai mươi ba".

- Hướng dẫn viết: 23 chỉ vào số gọi học sinh đọc

- Giáo viên hướng dẫn học sinh tương tự như trên để hình thành các số từ 21 đến 30

- Cho học sinh làm bài tập 1

- Học sinh lấy que tính và nói theo hướng dẫn của giáo viên

- Học sinh lặp lại theo giáo viên

- Học sinh lặp lại số 23 (hai mươi ba)

- Học sinh viết các số vào bảng con

Đánh giá bài viết
1 1.786
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Toán 1 Xem thêm