Gợi ý đáp án Mô đun 5: Đặc điểm tâm sinh lí và những khó khăn của học sinh trung học cơ sở trong cuộc sống học đường

Gợi ý đáp án Module 5

Gợi ý đáp án Module 5 1.2: Đặc điểm tâm sinh lí và những khó khăn của học sinh trung học cơ sở trong cuộc sống học đường được VnDoc sưu tầm và đăng tải trên đây. Tài liệu này giúp các thầy cô hoàn thành bài kiểm tra cuối khóa tập huấn Module 5: Tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học, cung cấp các kiến thức, hình thành và phát triển các kĩ năng của giáo viên để tư vấn, hỗ trợ học sinh trong giáo dục và dạy học. Dưới đây là nội dung chi tiết, mời quý thầy cô cùng tham khảo

1: Mệnh đề nào sau đây KHÔNG đúng về đặc điểm tự ý thức của học sinh trung học cơ sở?

Câu trả lời

Nhu cầu tự khẳng định bản thân của học sinh trung học phát triển mạnh mẽ, chi phối đến quá trình tự ý thức của học sinh.

Học sinh trung học cơ sở thường có xu hướng tự đánh giá các phẩm chất, năng lực của mình cao hơn hiện thực.

Học sinh trung học cơ sở rất nhạy cảm với những đánh giá, nhận xét của người khác về mình

Học sinh trung học cơ sở thường tiếp thu một cách tích cực những đánh giá, nhận xét của người khác về mình.

2: Đối với học sinh trung học cơ sở, lĩnh vực nào sau đây có ảnh hưởng lớn nhất và gây nên nhiều khó khăn nhất cho các em trong đời sống học đường?

Câu trả lời

Khó khăn trong việc chuyển đổi và hình thành động cơ học tập đúng đắn.

Khó khăn trong việc giải toả áp lực xã hội đối với thành tích học tập và sự ngộ nhận về khả năng của mình

Khó khăn trong giao tiếp – ứng xử với cha mẹ, thầy cô và bạn bè xung quanh.

Khó khăn trong xây dựng hình ảnh bản thân và hình thành mẫu người lí tưởng

3. Trả lời câu hỏi

a. Thầy/cô hãy nêu những yếu tố tác động đến tâm lí học sinh trung học cơ sở trong bối cảnh xã hội mới?

b. Nhập câu trả lời vào hộp thoại dưới đây:

c. Các yếu tố tác động đến tâm lí học sinh trung học cơ sở trong bối cảnh xã hội mới

Trả lời:

a. Tác động của Internet và mạng xã hội đến tâm lí học sinh trung học cơ sở

b. Tác động của môi trường kinh tế – văn hóa hội nhập quốc tế

c. * Những tác động tích cực:

Hội nhập quốc tế có tác động tích cực đến tâm lí học sinh trên các phương diện sau:

✦ Phát triển các năng lực công nghiệp như trí tuệ công nghiệp, tư duy công nghiệp; các phẩm chất tâm lí cá nhân phù hợp với sản xuất công nghiệp và công nghệ.

✦ Tiếp cận và tiếp thu các thành tựu văn minh, văn học, nghệ thuật và khoa học của nhân loại và của các dân tộc khác trên thế giới thông qua các loại hình trường lớp có yếu tố quốc tế và các chương trình hiện đại

✦ Hình thành và phát triển các năng lực hợp tác trong công việc và trong các lĩnh vực khác của đời sống

✦ Phát triển các phong cách, tác phong công nghiệp, công nghệ trong học tập và ứng xử xã hội.

✦ Chia sẻ những giá trị văn hoá của dân tộc thông qua các hoạt động giao lưu

* Những tác động tiêu cực:

✦ Cùng với việc tiếp thu những giá trị tốt đẹp, những thành tựu khoa học, công nghệ tiến tiến, những năng lực công nghệ hiện đại của nhân loại, việc hội nhập quốc tế cũng có mặt trái tác động đến sự phát triển tâm lí học sinh như lối sống thực dụng, máy móc, duy lí; thậm chí cực đoan xa rời những giá trị văn hoá cốt lõi của dân tộc.

✦ Với những trào lưu văn hóa mới của giới trẻ, trong số đó có những xu hướng không phù hợp với chuẩn mực, giá trị của dân tộc lại được thanh thiếu niên nói chung, học sinh trung học cơ sở nói riêng đón nhận và hưởng ứng.

✦ Sự tác động của hội nhập quốc tế có thể xóa nhà ranh giới giữa những giá trị toàn cầu và giá trị dân tộc. Hệ giá trị của học sinh trung học cơ sở đang trên con đường phát triển và hoàn thiện, các em rất dễ “du nhập” những hệ giá trị mới mà không có bất cứ sự đề phòng, chắt lọc nào.

Gợi ý đáp án Mô đun 5 1.2: Đặc điểm tâm sinh lí và những khó khăn của học sinh trung học cơ sở trong cuộc sống học đường được VnDoc chia sẻ trên đây. Hy vọng thông qua tài liệu này sẽ giúp ích cho quý thầy cô có thêm tài liệu tham khảo, chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra cuối khóa Module 5 THCS sắp tới.

Đánh giá bài viết
1 3.246
Sắp xếp theo
    Dành cho Giáo Viên Xem thêm