Luyện thi Violympic Toán lớp 8 vòng 16 năm 2015 - 2016

Đề luyện thi Violympic Toán lớp 8 vòng 16

Luyện thi Violympic Toán lớp 8 vòng 16 năm 2015 - 2016 được VnDoc sưu tầm và giới thệu tới các em học sinh tham khảo để củng cố và rèn luyện kiến thức chuẩn bị cho vòng thi 16 (bắt đầu mở từ ngày 12/03/2016) của Cuộc thi giải Toán qua mạng lớp 8 năm 2015 - 2016 sắp tới đây.

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 14 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 15 năm 2015 - 2016

Mời làm: Luyện thi Violympic Toán lớp 8 vòng 16 năm 2015 - 2016 trực tuyến

Bài 1: Đi tìm kho báu

Câu 1.1: Cho A là một số tự nhiên có 5 chữ số. Nếu viết thêm 1 vào bên phải số A ta được số B, và viết thêm 1 vào bên trái số A ta được số C. Biết B = 3C. Vậy A = .........

Câu 1.2: Cho tam giác ABC có phân giác AD. Độ dài cạnh AB = 5cm. AC = 3,5cm. Vậy tỉ số CD/BD = .........

Câu 1.3: Giá trị nguyên nhỏ nhất của x thỏa mãn bất phương trình: (2x - 5)2 < (2x - 1)(2x + 1) - 5/4 là: x = ............

Câu 1.4: Cho tam giác ABC có AB = AC = 7,5cm. Phân giác BD cắt đường cao AH tại O. Biết OA/OH = 5/4. Vậy chu vi tam giác ABC là .........cm.

Câu 1.5: Tập giá x thỏa mãn II2x + 1I - 3I = 4 là S = {........}

Bài 2: Tìm cặp bằng nhau

Đề thi violympic toán lớp 8

Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm

Câu 3.1: Cho tam giác ABC có diện tích bằng 24cm2. Trên đường cao AH lấy điểm M sao cho M là trung điểm AH. Diện tích tam giác MBC là .......cm2.

Câu 3.2: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 9cm; AC = 8cm, gọi M là trung điểm BC. Diện tích tam giác AMB là.... cm2.

Câu 3.3: Cho tam giác ABC có diện tích bằng 60cm, trên cạnh BC lấy điểm M sao cho BM = 1/3 BC. Diện tích tam giác ABM là..... cm2.

Câu 3.4: Tập hợp các số tự nhiên n thỏa mãn bất phương trình: (n + 1)2 - (n + 5) ≤ 30 là {...........}

Câu 3.5: Cho tam giác ABC, trên các cạnh AB và AC lấy điểm M và N sao cho AM = 2/5 AB, AN = 3/4 AC. Biết rằng diện tích tam giác AMN bằng 18cm2. Diện tích tam giác ABC là ....... cm2.

Câu 3.6: Cho tam giác ABC có diện tích 54cm2. Trên các cạnh AB và AC lấy M và N sao cho AM = 2/3 AB; AN = 1/3 AC. Diện tích tam giác AMN là ........... cm2.

Câu 3.7: Kết quả phép tính: Đề thi violympic toán lớp 8bằng:

Câu 3.8: Cho tam giác ABC vuông tại A có diện tích 54cm2. Hai cạnh góc vuông hơn kém nhau 3cm. Khi đó độ dài hình chiếu của cạnh góc vuông dài hơn trên cạnh huyền là............ cm.

Câu 3.9: Hình thang ABCD (AB // CD) có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Gọi M, N theo thứ tự là trung điểm của BD và AC. Biết răng OB = 2MO, đáy lớn CD = 16cm. Vậy đáy nhỏ AB = ......... cm.

Câu 3.10: Tổng tất cả các nghiệm của phương trình:

Đề thi violympic toán lớp 8

Đáp án đề luyện thi Violympic Toán lớp 8 vòng 16

Bài 1: Đi tìm kho báu

Câu 1.1: 42857

Câu 1.2: 7/10

Câu 1.3: 2

Câu 1.4: 27

Câu 1.5: -4; 3

Bài 2: Tìm cặp bằng nhau

(1) = (13); (2) = (16); (3) = (7); (4) = (18); (5) = (11); (6) = (19); (8) = (9); (10) = (12); (14) = (15); (17) = (20)

Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm

Câu 3.1: 12

Câu 3.2: 18

Câu 3.3: 20

Câu 3.4: 0; 1; 2

Câu 3.5: 60

Câu 3.6: 12

Câu 3.7: 0

Câu 3.8: 9,6

Câu 3.9: 8

Câu 3.10: -4

Đánh giá bài viết
1 1.225
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm