Lý thuyết Lịch sử 8 bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Lý thuyết Lịch sử lớp 8 bài 14 được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, tổng hợp lý thuyết cơ bản kèm câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 8 bài 14, sẽ giúp các em học sinh nhanh chóng nắm được những nội dung chính trong Sách giáo khoa Lịch sử 8 bài 14. Hi vọng, tài liệu này sẽ giúp các em học tốt hơn, đạt kết quả cao trong quá trình học tập.

Lý thuyết Lịch sử 8 bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

A. Giải bài tập Lịch sử 8 bài 14

B. Lý thuyết Lịch sử 8 bài 14

1. Lập bảng thống kê những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại

Niên đại

Sự kiện

Kết quả

8-1566

Cách mạng Hà Lan

Lật đổ ách thống trị của vương quốc Tây Ban Nha.

1640-1688

Cách mạng tư sản Anh

Lật đổ chế độ phong kiến, đưa GCTS lên cầm quyền

1760-1840

Cách mạng công nghiệp mở đầu ở Anh

Anh là công xưởng của thế giới

1775-1783

Chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ

13 thuộc địa Anh giành độc lập, Mỹ là 1 Liên bang

1789-1794

Cách mạng tư sản Pháp

Lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, lập nền Cộng Hòa

1840-1842

Nhân dân Trung Quốc chống Anh xâm lược – Chiến tranh thuốc phiện

Trung Quốc trở thành nứa thuộc địa và thuộc địa.

28-9-1864

Quốc Tế thứ Nhất thành lập tại Luân Đôn

Đóng góp quan trọng vào phong trào công nhân.

1848-1849

Cách mạng tư sản ở Châu Âu

Củng cố sự thắng lợi của CNTB, làm rung chuyển chế độ phong kiến Đức, Ý, Áo - Hung

1868

Cuộc Duy Tân của Minh Trị Thiên Hoàng

Kinh tế TBCN Nhật phát triển mạnh và chuyển sang chủ nghĩa đế quốc, mở rộng xâm lược.

14-7-1889

Quốc tế thứ Hai thành lập ở Pa ri

Đóng góp quan trọng vào phong trào công nhân

1911

Cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc

Lật đổ chế độ quân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho CNTB phát triển

1914-1918

Chiến tranh thế giới thứ nhất

Các nước thắng trận thu được lợi lớn, bản đồ thế giới được chia lại, phong trào CM thế giới phát triển mạnh mẽ, CM T10 Nga thắng lợi, làm thức tỉnh nhân dân thuộc địa

2. Vì sao gọi CM Hà Lan, Anh, Pháp, chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ là những cuộc cách mạng tư sản?

Do giai cấp tư sản lãnh đạo lật đổ chế độ phong kiến, thành lập chính quyền của Giai cấp tư sản

3.Theo em, trong số những cuộc cách mạng tư sản thời cận đại, cuộc cách mạng nào có thể được xem là triệt để nhất? Vì sao?

CMTS Pháp triệt để nhất, lật đổ phong kiến, lập nền cộng hòa, lập chuyên chính dân chủ cách mạnh và giải quyết quyền lợi cho nhân dân, đặc biệt là ruộng đất.

4. Hãy nêu 3 nội dung chủ yếu nhất trong lịch sử thế giới cận đại

 • Sự thắng lợi của cách mạng tư sản và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản qua các cuộc cách mạng công nghiệp.
 • Sự phát triển của phong trào công nhân Quốc tế.
 • Sự xâm lược của chủ nghĩa đế quốc và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.

5. Chọn 5 sự kiện tiêu biểu nhất trong lịch sử thế giới cận đại và giải thích lý do trên

 • Các cuộc cách mạng tư sản.
 • Các nước đế quốc.
 • Phong trào công nhân.
 • Phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
 • Chiến tranh thế giới thứ nhất.

C. Trắc nghiệm Lịch sử 8 bài 14

Câu 1: Trong giai đoạn thứ nhất Pháp được cứu nguy nhờ

A. Quân Anh B. Quân Mỹ C. Quân Nga D. Quân Nga và Anh

Đáp án: C

Giải thích: Trang 71, mục II sgk Lịch Sử 8

Câu 2: Sự kiện nổi bật nhất trong giai đoạn thứ hai có ảnh hưởng đến chiến tranh là gì?

A. Cách mạng tháng 10 Nga

B. Nga rút khỏi chiến tranh.

C. Quân Anh và Pháp phản công.

D. Các đồng minh của Đức đầu hàng.

Đáp án: A

Giải thích: Cách mạng tháng 10 Nga thành công, nhà nước Xô viết ra đời đã tạo ra một bước ngoặt lớn trong cuộc chiến tranh khi nhà nước Xã hội chủ nghĩa ra đời với mục tiêu giữ hòa bình và an nình, giúp đỡ các dân tộc thuộc địa.

Câu 3: Vào đầu thế kỉ XVI, vùng đất có nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhất ở Tây Âu là gì?

A. Nê-đéc-lan B. Anh C. Hà Lan D. Miền Đông – Nam nước Anh.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 4, mục 2 sgk Lịch Sử 8

Câu 4: Sự kiện nào tạo bước ngoặt của cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 bang Bắc Mĩ?

A. Công bố Tuyên ngôn độc lập

B. Ngày 17/10/1777, thắng lớn ở Xa-ra-tô-ga.

C. Hội nghị lục địa

D. “Chè Bốt-xtơn”

Đáp án: B

Giải thích: Vì đây là thắng lợi lớn đầu tiên của các bang thuộc địa. Góp phần tạo động lực, bước đêm cho các chiến thắng sau này. Củng cố tinh thần cho lực lượng khi trước đó đã thu rất nhiều trận.

Câu 5: Trước cách mạng, nước Pháp theo thể chế chính trị nào?

A. Quân chủ lập hiến.

B. Cộng hòa tư sản.

C. Quân chủ chuyên chế.

D. Quân chủ lập hiến kết hợp cùng quân chủ chuyên chế.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 10, mục 2 sgk Lịch Sử 8

Câu 6: Trước cách mạng, xã hội Pháp gồm những giai cấp nào?

A. Quý tộc, tăng lữ, nông dân.

B. Quý tộc, tăng lữ, đẳng cấp thứ ba.

C. Quý tộc, tăng lữ, tư sản.

D. Tư sản, nông dân, các tầng lớp khác.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 10, mục 2 sgk Lịch Sử 8

Câu 7: Thế kỉ XVIII ở Pháp, mâu thuẫn cơ bản nhất trong xã hội là gì?

A. Phong kiến, nhà thờ và các tầng lớp xã hội khác.

B. Nông dân với quý tộc phong kiến.

C. Đẳng cấp thứ ba và tăng lữ.

D. Công nhân, nông dân với chế độ phong kiến.

Đáp án: A

Giải thích: Tình hình xã hội Pháp trong giai đoạn này đó là mọi quyền lợi đều nằm trong tay các giai cấp phong kiến, và tăng lữ trong khi đời sống nhân dân vô cùng khổ cực. Nên phong kiến và nhà thờ - tượng trưng cho tăng lữ có mâu thuẫn sâu sắc đối với các lực lượng còn lại bao gồm: nông dân, tư sản, công nhân,…

Câu 8: “Công xưởng của thế giới” là tên gọi chỉ nước nào sau khi hoàn thành cuộc cách mạng công nghiệp?

A. Pháp B. Anh C. Đức D. I-ta-li-a

Đáp án: B

Giải thích: Sau khi thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp, nền công nghiệp của nước Anh vô cùng phát triển với sự ra đời của rất nhiều nhà máy, công xưởng,… với năng xuất cao. Anh trở thành nước công nghiệp phát triển bậc nhất thế giới, nhiều khu công nghiệp lớn,..

Câu 9: Cải cách nông nô ở đâu đã mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển nhanh?

A. Pháp B. Đức C. I-ta-li-a D. Nga

Đáp án: D

Giải thích: Trang 26, mục 1 sgk Lịch Sử 8

Câu 10: Sau cách mạng tư sản, yếu tố nào thúc đẩy nước Anh tiến hành cuộc cách mạng công nghiệp?

A. Tư bản, nhân công, và sự phát triển của máy móc, kỹ thuật.

B. Tư bản, nguồn lao động và thị trường rộng lớn.

C. Vốn, công nhân làm thuê và thuộc địa.

D. Tư bản, công nhân, nô lệ và thị trường.

Đáp án: A

Giải thích: Sau cách mạng tư sản, Anh là nước nông nghiệp nhưng những phát minh về công nghiệp, đặc biệt là ngành dệt đã phục vụ cho việc phát triển công nghiệp, cùng với đó là mầm mống tư bản, sự ra đời của các xưởng thủ công, của tư sản, nhiều người nông dân mất ruộng đất buộc phải đi làm thuê làm cho lực lượng công nhân vô cùng rồi rào,... Tạo điều kiện cho công nghiệp càng phát triển, là các yếu tố thúc đẩy cách mạng công nghiệp, chuyển từ nông nghiệp sang công nghiệp.

Câu 11: Điểm giống nhau cơ bản trong tư tưởng của Mác và Ăng-ghen là gì?

A. Nhận thức rõ được bản chất xấu xa của chủ nghĩa tư bản và giai cấp tư sản.

B. Chung tư tưởng đấu tranh chống lại chủ nghĩa tư bản bất công và xây dựng một xã hội bình đẳng.

C. Khẳng định rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản trong việc đánh đổ giai cấp tư sản và chủ nghĩa tư bản, giải phóng loài người.

D. Nhận ra được nỗi thống khổ của giai cấp công nhân và nông dân lao động dưới chế độ tư bản chủ nghĩa.

Đáp án: C

Giải thích: Mác đã khẳng định: Giai cấp vô sản được vũ trang bằng lí luận cách mạng sẽ đảm đương sứ mệnh lịch sử giải phóng loài người khỏi ách áp bức bóc lột. Còn Ăng-ghen cho rằng : Giai cấp vô sản không chỉ là nạn nhân của chủ nghĩa tư bản mà còn là một lực lượng có thể đánh đổ sự thống trị của giai cấp tư sản và tự giải phóng mọi xiềng xích.

Câu 12: Vì sao giai cấp công nhân ngày càng nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc đoàn kết các giai cấp vô sản trên thế giới?

A. Nhận thấy có cùng một kẻ thù chung, đoàn kết mới có sức mạnh.

B. Cùng chung lý luận đấu tranh trong cuộc chiến chống giai cấp tư sản, đó là chủ nghĩa Mác.

C. Vì cùng chung một mục đích đó là chống lại sự áp bức của chủ nghĩa tư bản.

D. Cuộc đấu tranh biểu hiện ý thức tự đứng lên giải phóng mình của vô sản thế giới.

Đáp án: A

Giải thích: Sau khi được giác ngộ vai trò, sứ mệnh lịch sử của mình thông qua chủ nghĩa Mác, giai cấp công nhân ngày càng thấy không chỉ một mình mà tất cả giai cấp vô sản nói chung và công nhân nói riêng cùng có chung một kẻ thù đó là tư sản. Chính vì thế, cần tận dụng sức mạnh chung để đánh đổ tư sản ở khắp thế giới

Câu 13: Chính Đảng đầu tiên của vô sản thế giới là tổ chức nào?

A. Đồng minh những người cộng sản.

B. Quốc tế thứ nhất.

C. Quốc thế thứ hai.

D. Quốc tế thứ ba.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 32, mục 2 sgk Lịch Sử 8

Câu 14: Giai cấp công nhân ra đời trước tiên ở đâu?

A. Hà Lan B. Anh C. Pháp D. Đức

Đáp án: B

Giải thích: Trang 28, mục 1 sgk Lịch Sử 8

Câu 15: Lực lượng chủ yếu nổi dậy ngày 4/9/1870 là gì?

A. Công nhân và tiểu tư sản

B. Nông dân

C. Công nhân

D. Công nhân và nông dân

Đáp án: A

Giải thích: Trang 36, mục 1 sgk Lịch Sử 8

Câu 16: Lực lượng hỗ trợ cho các chiến sĩ ở Quốc dân quân ở đồi Mông-mác là ai?

A. Tiểu tư sản

B. Nông dân

C. Công nhân

D. Công nhân và nông dân

Đáp án: B

Giải thích: Trang 36, mục 2 sgk Lịch Sử 8

Câu 17: Chính sách nào của Công xã đã bước đầu giao tư liệu sản xuất cho người lao động?

A. Hoãn trả lại tiền thuê nhà.

B. Quy định tiền lương tối thiểu.

C. Giáo dục bắt buộc.

D. Công nhân quản lí xí nghiệp chủ bỏ trốn.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 37, mục II sgk Lịch Sử 8

Câu 18: Nguyên nhân chủ yếu làm cho nền công nghiệp của Anh vào cuối thế kỉ XIX phát triển chậm hơn các nước Mỹ, Đức là gì?

A. Công nghiệp Anh phát triển sớm, nên máy móc nhanh chóng bị lỗi thời, cũ kĩ.

B. Giai cấp tư sản không chú trọng đầu tư công nghiệp, mà đầu tư nhiều vào khai thác thuộc địa.

C. Anh tập trung phát triển các ngành khác tạo thế cân bằng đối với sự phát triển của công nghiệp.

D. Sự vươn lên mạnh mẽ của công nghiệp Mỹ, Đức.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 39, mục 1 sgk Lịch Sử 8

Câu 19: Sự hình thành các Công ty độc quyền của Đức dựa trên cơ sở nào?

A. Tập trung sản xuất và tập trung ngân hàng.

B. Tập trung tư bản và tài chính.

C. Xuất khẩu tư bản.

D. Tập trung sản xuất và tư sản.

Đáp án: D

Giải thích: Cuối thế kỉ XIX, quá trình tập trung sản xuất, tập trung tư bản đã diễn ra ở Đức, dẫn đến việc hình thành các công ty độc quyền về luyện kim, than đá, điện,… Chi phối nền kinh tế Đức.

Câu 20: Tư bản Anh xuất khẩu tư bản chủ yếu đến khu vực nào?

A. Các nước châu Phi

B. Các nước Đông Nam Á

C. Trung Quốc

D. Hoa Kì

Đáp án: D

Giải thích: Đầu thế kỉ XX, tư sản Anh tập trung nhiều vào việc xuất khẩu tư bản. Khu vực mà tư bản Anh xuất khẩu chủ yếu là Hoa Kì. Vì đây là một khu vực rộng lớn, có nền kinh tế phát triển, nhu cầu về nguồn nhân lực, tư bản rất cao.

Câu 21: Cuộc cách mạng Nga 1905-1907 do giai cấp nào lãnh đạo?

A. Giai cấp vô sản

B. Giai cấp nông dân

C. Giai cấp tư sản

D. Giai cấp tiểu tư sản

Đáp án: B

Giải thích: Đa số các cuộc khởi nghĩa của cách mạng đều là do giai cấp nông dân đứng lên, và chính giai cấp nông dân lãnh đạo.

Câu 22: Đầu thế kỉ XX, Lê-nin đã thành lập một chính đảng do giai cấp công nhân lãnh đạo. Chính đảng này có gì mới so với các tổ chức trước đây?

A. Chính đảng của những người lao động Nga.

B. Đấu tranh vì lợi ích của giai cấp vô sản.

C. Kết hợp chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân.

D. Lần đầu tiên giai cấp vô sản Nga có chính đảng.

Đáp án: C

Giải thích: So với các tổ chức trước, dù co lý luận của Mác nhưng lại không nhận ra được vị trí, vai trò sứ mệnh của giai cấp công nhân. Giai cấp công nhân sẽ là lực lượng lãnh đạo, nòng cốt của cuộc cách mạng tư sản. Cho đến đầu thế kỉ XX, Lê-nin đã nhận thấy rõ được vai trò của công nhân và đã kết hợp các phong trào công nhân với chủ nghĩa Mác

Câu 23: Mục tiêu của Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga là gì?

A. Lật đổ chính quyền Nga hoàng.

B. Lật đổ tư sản Nga, giành chính quyền về giai cấp vô sản.

C. Lật đổ Nga hoàng, tư bản, thành lập nhà nước chuyên chính vô sản.

D. Chống chiến tranh đế quốc.

Đáp án: C

Giải thích:

Câu 24: Người khám phá ra bí mật của sự phát triển của thực vật và đời sống của mô động vật là ai?

A. Đác-uyn

B. Niu-tơn

C. Puốc-kin-giơ

D. Lô-mô-nô-xốp

Đáp án: A

Giải thích: Trang 52, mục 1 sgk Lịch Sử 8

Câu 25: Phát minh của ai đã đập tan quan niệm về nguồn gốc thần thánh của sinh vật?

A. Hê-ghen

B. Lô-mô-nô-xốp

C. Đác-uyn

D. Niu-tơn

Đáp án: A

Giải thích: Trang 53, mục 2 sgk Lịch Sử 8

Câu 26: Thành tựu quan trọng nhất trong nền nông nghiệp đầu thế kỉ XIX là gì?

A. Sử dụng phân hóa học, máy kéo, tăng hiệu quả làm đất và năng suất cây trồng.

B. Áp dụng những tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.

C. Áp dụng phương pháp canh tác mới.

D. Máy móc được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 51, Mục I sgk Lịch Sử 8

Câu 27: Lợi dụng cơ hội nào các nước phương Tây đua tranh xâm lược Ấn Độ?

A. Cuộc đấu tranh giành quyền lực giữa các chúa phong kiến trong nước làm cho Ấn Độ suy yếu.

B. Phong trào nông dân chống chế độ phong kiến Ấn Độ làm cho Ấn Độ suy yếu.

C. Mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến với đông đảo nông dân ở Ấn Độ.

D. Kinh tế và văn hóa Ấn Độ bị suy thoái nặng nề.

Đáp án: A

Giải thích: Thế kỉ XVIII, chế độ phong kiến ở Ấn Độ gặp phải khủng hoảng và suy yếu. Lợi dụng tình hình đó, các nước phương Tây đã đua tranh xâm lược Ấn Độ.

Câu 28: Thực dân Anh hoàn thành việc xâm chiếm Ấn Độ vào thời gian nào?

A. Thế kỉ XVI

B. Đầu thế kỉ XVIII

C. Cuối thế kỉ XVIII

D. Năm 1875

Đáp án: C

Giải thích: Trang 56, mục I sgk Lịch Sử 8

Câu 29: Nga, Nhật chiếm vùng nào của Trung Quốc?

A. Vùng Đông Bắc

B. Vùng Vân Nam.

C. Vùng châu thổ song Dương Tử.

D. Tỉnh Sơn Đông.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 59, mục I sgk Lịch Sử 8

............................

Với nội dung bài Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917) hy vọng các em học sinh sẽ nắm vững kiến thức về lập bảng thống kê những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại...

Ngoài Lý thuyết Lịch sử lớp 8 bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917) đã được VnDoc.com giới thiệu, mời các bạn cùng tham khảo thêm Giải bài tập SGK môn Lịch sử lớp 8, Giải bài tập SBT môn Lịch sử 8 để hoàn thành tốt chương trình học THCS.

Đánh giá bài viết
10 3.554
Sắp xếp theo

  Lý thuyết Lịch sử 8

  Xem thêm