Lý thuyết Lịch sử lớp 8 bài 22: Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX

Lý thuyết Lịch sử lớp 8 bài 22 được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu sẽ giúp các em học sinh nhanh chóng nắm được những nội dung chính trong Sách giáo khoa Lịch sử 8 bài 22: Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX. Hi vọng, tài liệu này sẽ giúp các em học tốt hơn, đạt kết quả cao trong quá trình học tập.

A. Lý thuyết

I. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật thế giới nửa đầu thế kỷ XX

Bước sang thế kỉ XX cùng với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp nhân loại tiếp tục chứng kiến những thành tựu vĩ đại trên lĩnh vực khoa học kĩ thuật

1. Các phát minh rực rỡ

 • Thuyết nguyên tử hiện đại, đặc biệt là thuyết tương đối của Anh-Xtanh (Đức).
 • Hiện tượng phóng xạ nhân tạo, sinh học phản xạ có điều kiện, sinh học phân tử, chất kháng sinh Pê-ni-xi-lin.
 • Máy bay đầu tiên (17-12-1903) của hai anh em nhà Wright

Lý thuyết Lịch sử lớp 8 bài 22

(Chiếc máy đầu tiên (17/12/1903))

 • Ứng dụng: đưa vào sử dụng như điện tín, điện thoại, ra đa, hàng không…

2. Tác dụng

 • Tích cực: mang lại cuộc sống tươi đẹp.
 • Tiêu cực: trở thành phương tiện chiến tranh như bom nguyên tử…

II. Nền văn hóa Xô Viết hình thành và phát triển

Văn hóa Xô Viết: hình thành sau Cách mạng tháng Mười trên cơ sở tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, kế thừa những di sản tinh hoa của văn hóa nhân loại.

1. Giáo dục

 • Nhiệm vụ hàng đầu là xóa nạn mù chữ và thất học.
 • Sáng tạo ra chữ viết
 • Phát triển hệ thống giáo dục quốc dân và nghệ thuật.
 • Giáo dục phổ cập bắt buộc.
 • Phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở thành phố.

→ Kết quả: chưa đầy 30 năm đa số người dân có trình độ văn hóa; có đội ngũ trí thức đông đảo phục vụ cho tổ quốc.

2. Khoa học kỹ thuật đạt nhiều thành tựu

 • Chế tạo thành công bom nguyên tử.
 • Sử dụng nguyên tử vào mục đích hòa bình.
 • Khoa học vũ trụ phát triển với C.Xi-ôn-cốp-xki - người sáng lập ngành du hành vũ trụ hiện đại.

3. Văn hóa –nghệ thuật

 • Văn hóa, thi ca, sân khấu, điện ảnh đều đạt thành tựu to lớn.
 • Nhà văn nổi tiếng như M.Gooc-ki; M. Sô-lô-khốp…
 • Những tác phẩm văn học:Sông Đông êm đềm của M. Sô-lô-khốp; Con đường đau khổ của A. Tôn-xtôi …..

B. Trắc nghiệm

Câu 1: Tác phẩm Sông Đông êm đềm là của ai?

A. Sô-lô-khốp B. Tôn-xtôi C. Ô-xtrop-xki D. Góc-ki

Chọn đáp án: A. Sô-lô-khốp

Giải thích: Sô-lô-khốp là người viết tác phẩm Sông Đông êm đềm

Câu 2: An-be Anh-xtanh đã phát minh ra thành tựu khoa học nào?

A. Lý thuyết tương đối

B. Lý thuyết nguyên tử hiện đại

C. Khái niệm vật lý về không gian và thời gian.

D. Năng lượng nguyên tử.

Chọn đáp án: C. Khái niệm vật lý về không gian và thời gian.

Giải thích: Trang 109, mục I

Câu 3: Nhiều phát minh khoa học ra đời vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là gì?

A. Điện tín, điện thoại.

B. Ra-đa, hàng không

C. Điện ảnh, phim nói, và phim màu.

D. Điện tín, điện thoại, hàng không, điện ảnh.

Chọn đáp án: D. Điện tín, điện thoại, hàng không, điện ảnh.

Giải thích: Trang 110, mục I

Câu 4: Chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới bay vào thời gian nào?

A. 17/12/1903

B. 17/12/1904

C. 17/12/1905

D. 17/12/1906

Chọn đáp án: A. 17/12/1903

Giải thích: Trang 110, mục I

Câu 5: Nền văn hóa Xô viết được xây dựng trên cơ sở nào?

A. Tiếp thu những tinh hoa văn hóa của nhân loại

B. Tư tưởng của chủ nghĩa Mác- Lênin và kế thừa tinh hoa di sản văn hóa nhân loại.

C. Bảo tồn giá trị văn hóa của dân tộc Nga.

D. Phát huy và bảo tồn những giá trị văn hóa của dân tộc Xô viết

Chọn đáp án: B. Tư tưởng của chủ nghĩa Mác- Lênin và kế thừa tinh hoa di sản văn hóa nhân loại.

Giải thích: Trang 110, mục II

Câu 6: “Về văn học, từ năm 1928 đến năm 1950, đã xuất bản được 102 800 đầu sách văn học với tổng số hơn 2,5 tỉ bản”. Đó là số sách xuất bản ở nước nào?

A. Mỹ B. Anh C. Liên Xô D. Trung Quốc

Chọn đáp án: C. Liên Xô

Giải thích: Trang 11, mục II

Câu 7: “Tôi hi vọng rằng nhân loại sẽ ra được từ những phát minh Khoa học nhiều điều tốt hơn là điều xấu”. Đây là câu nói của ai?

A. Nhà khoa học A. Nô –ben

B. Nhà khoa học An-be Anh-xtanh

C. Nhà khoa học C.xi-ôn-cốp-xki.

D. Nhà khoa học Uyn-ba Rai.

Chọn đáp án: A. Nhà khoa học A. Nô –ben

Giải thích: Đây là một câu nói nổi tiếng của Nô-ben, một nhà bác học lớn trên thế giới)

Câu 8: Thành tựu của công cuộc xây dựng nền văn hóa Xô viết được thể hiện ở điểm nào?

A. Xóa bỏ tình trạng mù chữ và nạn thất học

B. Phát triển hệ thống giáo dục quốc dân, văn hóa, nghệ thuật

C. Đấu tranh chống các tàn dư tư tưởng của chế độ cũ

D. Tất cả đều đúng

Chọn đáp án: D. Tất cả đều đúng

Giải thích: Trang 110, 111, mục II

Câu 9: Chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới do ai chế tạo ra?

A. Nhà khoa học A. Nô –ben

B. Nhà khoa học An-be Anh-xtanh

C. Nhà khoa học C.xi-ôn-cốp-xk

D. Nhà khoa học Ổvil và Wilbur Right

Chọn đáp án: D. Nhà khoa học Ổvil và Wilbur Right

Giải thích: Trang 110, mục I

Câu 10: Nhà bác học Anh-xtanh là người nước nào?

A. Nga B. Đức C. Pháp D. Mỹ

Chọn đáp án: B. Đức

Giải thích: Trang 109, mục I

Với nội dung bài Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX các bạn học sinh cùng quý thầy cô cần nắm vững kiến thức về những nét chung về sự phát triển của khoa học kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX, nền văn hóa Xô Viết hình thành và phát triển...

Ngoài Lý thuyết Lịch sử lớp 8 bài 22: Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX đã được VnDoc.com giới thiệu, mời các bạn cùng tham khảo thêm Giải bài tập SGK môn Lịch sử lớp 8, Giải bài tập SBT môn Lịch sử 8 để hoàn thành tốt chương trình học THCS.

Đánh giá bài viết
9 9.127
Sắp xếp theo

  Lý thuyết Lịch sử 8

  Xem thêm