Phân phối chương trình tiếng Anh 7 Friends Plus

Kế hoạch dạy học tiếng Anh 7 Friends plus năm 2022 - 2023

Phân phối chương trình tiếng Anh lớp 7 sách Chân trời sáng tạo năm 2022 - 2023 dưới đây nằm trong bộ tài liệu Giáo án tiếng Anh lớp 7 sách mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Phân phối chương trình dạy và học môn tiếng Anh lớp 7 Friends Plus giúp quý thầy cô lên giáo án bài giảng môn tiếng Anh lớp 7 hiệu quả.

Khung chương trình tiếng Anh lớp 7 học kì I

TuầnTiếtĐơn vị bài họcNội dung giảng dạyTrang
11STARTER UNITVOCABULARY - FAMILY6
2LANGUAGE FOCUS - BE/ POSSESSIVE ADJ & PRON/ ARTICLES7
3VOCABULARY & LISTENING - SCHOOL8
24LANGUAGE FOCUS - HAVE GOT/ THERE'S/ THERE ARE9
5UNIT 1 - MY TIMEVOCABULARY - WHERE WE SPEND TIME10-11
6READING - SCREEN TIME
& LANGUAGE FOCUS - PRESENT SIMPLE (+) (-)
12-13
37
8
9

VOCABULARY & LISTENING - FREE TIME ACTIVITIES

& LANGUAGE FOCUS - PRESENT SIMPLE (?)

14-15
410
11
12SPEAKING - THINKING OF THINGS TO DO16
513WRITING - A PROFILE FOR A WEB PAGE17
14
15UNIT 2 -
COMMUNICATION
VOCABULARY - COMMUNICATION20-21
616READING - EMOJIS
& LANGUAGE FOCUS - PRESENT CONTINUOUS (+) (-)
22-23
17
18
719VOCABULARY & LISTENING - ON THE PHONE
& LANGUAGE FOCUS - PRESENT CONTINUOUS (?)/ PS & PC
24-25
20
21
822SPEAKING - MAKING PLANS OVER THE PHONE26
23WRITING - A REPORT ON A SURVEY27
24
925PROGRESS REVIEW 1PROGRESS REVIEW 1 - 1/2/3/4/5/6/730-33
26PROGRESS REVIEW 1 - 6/7/8/9/10
27PROGRESS REVIEW 1 - 11/12/13/14
1028MID-TERM TEST 1TESTS ON READING/ LISTENING/ SPEAKING/ WRITING
29
30UNIT 3 - THE PASTVOCABULARY - PEOPLE AND PLACES34-35
1131READING - MUSEUM EXHIBITS
& LANGUAGE FOCUS - WAS/ WERE/ THERE WAS/ THERE WERE
36-37
32
33
1234VOCABULARY & LISTENING - COMMON VERBS
&LANGUAGE FOCUS - (+) (-) (?)/ REGULAR & IRREGULAR VERBS
38-39
35
36
1337SPEAKING - YOUR WEEKEND40
38WRITING - A SPECIAL EVENT41
39
1440UNIT 4 - IN THE
PICTURE
VOCABULARY - ACTIONS AND MOVEMENT44-45
41READING - A MOMENT IN TIME
& LANGUAGE FOCUS - PAST CONTINUOUS (+) (-)
46-47
42
1543
44VOCABULARY & LISTENING - ADJ & ADV
& LANGUAGE FOCUS - PAST CONTINUOUS (?)/ PS & PC
48-49
45
1646
47SPEAKING - EXPRESSING INTEREST50
48WRITING - THE STORY OF A RESCUE51
1749
50PROGRESS REVIEW 2PROGRESS REVIEW 2 - 1/2/3/4/554-57
51PROGRESS REVIEW 2 - 6/7/8/9/10
1852PROGRESS REVIEW 2 - 11/12/13/14/
53TERM TEST 1TESTS ON READING/ LISTENING/ SPEAKING/ WRITING
54

Trên đây là Nội dung chương trình học tiếng Anh lớp 7 sách Chân trời sáng tạo năm 2022 - 2023.

Đánh giá bài viết
1 607
Sắp xếp theo

    Giáo án Tiếng anh lớp 7

    Xem thêm