Câu hỏi trắc nghiệm Thường biến

Bài tập chuyên đề Sinh học lớp 9 có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Thường biến giúp các em ôn tập kiến thức chuyên đề sinh học 9 phần các quy luật di truyền chuyên sâu hơn và nâng cao kết quả học tập môn Sinh lớp 9.

Ngoài ra các em cũng có thể tham khảo thêm bài Câu hỏi trắc nghiệm Quy luật phân li độc lập, Câu hỏi trắc nghiệm Di truyền liên kết và các môn học khác thuộc chương trình học lớp 9 như: môn Toán, Ngữ văn, Vật lý, .... được VnDoc biên soạn chi tiết với các câu hỏi, bài tập cơ bản và nâng cao. Mời các bạn tham khảo!

 • 1

  Thường biến là:

 • 2

  Nguyên nhân gây ra thường biến là:

 • 3

  Biểu hiện dưới đây là của thường biến:

 • 4

  Thường biến xảy ra mang tính chất:

 • 5

  Ý nghĩa của thường biến là:

 • 6

  Yếu tố "Giống" trong sản xuất nông nghiệp tương đương với:

 • 7

  Đặc điểm nào có ở thường biến nhưng không có ở đột biến?

 • 8

  Nội dung nào sau đây không đúng?

 • 9

  Trong việc tăng suất cây trồng yếu tố nào là quan trọng hơn?

 • 10

  Thường biến có thể xảy ra khi:

 • 11

  Tính trạng nào sau đây có mức phản ứng hẹp?

 • 12

  Câu có nội dung đúng là:

 • 13

  Trong mối quan hệ giữa kiểu gen, kiểu hình và môi trường được ứng dụng vào sản xuất thì kiểu hình được hiểu là:

 • 14

  Biến đổi nào sau đây không phải là sự mềm dẻo kiểu hình?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 472
Sắp xếp theo
  Bài tập chuyên đề Sinh 9 Xem thêm