Câu hỏi trắc nghiệm Di truyền liên kết

Bài tập chuyên đề Sinh học lớp 9 có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Di truyền liên kết giúp các em ôn tập kiến thức chuyên đề sinh học 9 phần các quy luật di truyền chuyên sâu hơn và nâng cao kết quả học tập môn Sinh lớp 9.

Ngoài ra các em cũng có thể tham khảo thêm bài Câu hỏi trắc nghiệm Quy luật phân li độc lập, Câu hỏi trắc nghiệm Thường biến và các môn học khác thuộc chương trình học lớp 9 như: môn Toán, Ngữ văn, Vật lý, .... được VnDoc biên soạn chi tiết với các câu hỏi, bài tập cơ bản và nâng cao. Mời các bạn tham khảo!

 • 1

  Để phát hiện ra hiện tượng liên kết hoàn toàn, Moocgan đã

 • 2

  Ở ruồi giấm, thân xám trội so với thân đen, cánh dài trội so với cánh cụt. Khi lai ruồi thân xám, cánh dài thuần chủng với ruồi thân đen, cánh cụt được F1 toàn thân xám, cánh dài. Cho con đực F1 lai với con cái thân đen, cánh cụt thu được tỉ lệ

 • 3

  Khi lai ruồi giấm thân xám, cánh dài thuần chủng với ruồi thân đen, cánh cụt được F1 toàn thân xám, cánh dài. Cho con đực F1 lai với con cái thân đen, cánh cụt thu được tỉ lệ: 1 xám, dài : 1 đen, cụt. Để giải thích kết quả phép lai Moocgan cho rằng:

 • 4

  Cơ sở tế bào học của sự liên kết hoàn toàn là

 • 5

  Điều nào sau đây không đúng với nhóm gen liên kết?

 • Sử dụng đoạn câu dưới đây để trả lời câu hỏi từ số 6 đến số 9 Hiện tượng di truyền liên kết đó được….(I)…. Phát hiện trên loài…..(II)…..vào năm……(III), qua theo dõi sự di truyền của hai cặp tính trạng về……(IV)……
  6, Số (I) là:
 • 7

  Số (II) là:

 • 8

  Số (III) là:

 • 9

  Số (IV) là:

 • 10

  Ruồi giấm được xem là đối tượng thuận lợi cho việc nghiên cứu di truyền vì:

 • 11

  Khi cho giao phối ruồi giấm thuần chủng có thân xám, cánh dài với ruồi giấm thuần chủng thân đen, cánh ngắn ở F1 thu được ruồi có kiểu hình:

 • 12

  Hiện tượng di truyền liên kết là do:

 • 13

  Khi cho các ruồi giấm F1 có thân xám, cánh dài giao phối với nhau, Moocgan thu được tỉ lệ kiểu hình ở F2 là:

 • 14

  Phép lai nào sau đây được xem là phép lai phân tích ở ruồi giấm?

 • 15

  Hiện tượng nhiều gen cùng phân bố trên chiều dài của NST hình thành lên

 • 16

  Kết quả về mặt di truyền của liên kết gen là:

 • 17

  Một giống cà chua có alen A quy định thân cao, a quy định thân thấp, B quy định quả tròn, b quy định quả bầu dục, các gen liên kết hoàn toàn. Phép lai nào dưới đây cho tỉ lệ kiểu gen 1 : 2 : 1?

  Câu hỏi trắc nghiệm Di truyền liên kết

 • 18

  Trong trường hợp các gen liên kết hoàn toàn, mỗi gen quy định một tính trạng, quan hệ giữa các tính trạng là trội lặn hoàn toàn, tỉ lệ phân li kiểu gen và kiểu hình trong phép lai: Câu hỏi trắc nghiệm Di truyền liên kết sẽ có kết quả giống như kết quả của:

 • 19

  Bằng chứng của sự liên kết gen là

 • 20

  Đặc điểm nào sau đây đúng với hiện tượng di truyền liên kết hoàn toàn?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 298
Sắp xếp theo
  Bài tập chuyên đề Sinh 9 Xem thêm