Đề kiểm tra trắc nghiệm về văn bản "Tuyên ngôn độc lập"

Đề kiểm tra trắc nghiệm về bài "Tuyên ngôn độc lập" 

Cùng làm bài test nhỏ Đề kiểm tra trắc nghiệm về văn bản "Tuyên ngôn độc lập" của chúng tôi để nắm rõ hơn nội dung của văn bản "Tuyên ngôn độc lập", chương trình Ngữ văn lớp 12Với các câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh nội dung của văn bản cũng như tác giả Hồ Chí Minh bạn sẽ có cái nhìn khái quát hơn về văn bản. Chúc các bạn làm bài tốt!

Tài liệu liên quan tới tác phẩm Tuyên Ngôn Độc Lập:

 • Câu 1:
  Phương án nào không nêu đúng mối quan hệ của Việt Nam với Pháp và vai trò của Pháp ở Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám 1945 được Hồ Chí Minh nêu lên trong Tuyên ngôn Độc lập?
 • Câu 2:
  Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước vào năm nào?
 • Câu 3:
  Bản Tuyên ngôn Độc lập có thể chia thành mấy phần?  
 • Câu 4:
  Câu nào nào dưới đây thể hiện sự không trong sáng?
 • Câu 5:
  Nội dung lời tuyên bố của Hồ Chí Minh khi kết thúc bản Tuyên ngôn Độc lập là:
 • Câu 6:
  Phương án nào không nêu đúng giá trị lịch sử to lớn của bản Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh?
 • Câu 7:
  Trong sự nghiệp văn học của Hồ Chí Minh, thể loại văn học nào thể hiện một cách sâu sắc và tinh tế vẻ đẹp tâm hồn của Bác?
 • Câu 8:
  Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh được viết theo thể loại nào sau đây?
 • Câu 9:
  Đọc đoạn văn sau và điền từ thích hợp vào dấu [...]:
  "Thế mà hơn 80 năm nay, bọn thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái, đến cưới đất nước ta, ấp bức đồng bào ta. Hành động của chúng trái hẳn với [...]" (trích Tuyên ngôn Độc lập, Hồ Chí Minh)
 • Câu 10:
  Phương án nào không nêu đúng nội dung của các tác phẩm văn chính luận của được Nguyễn Ái Quốc sáng tác trong những thập niên đầu thế kỉ XX khi Bác hoạt động ở nước ngoài?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
13 4.120
Sắp xếp theo

Môn Ngữ Văn lớp 12

Xem thêm