Đề luyện thi vào lớp 6 môn Toán năm 2019 - 2020 phần trắc nghiệm - Đề số 2

Đề thi tuyển sinh lớp 6 môn Toán có đáp án

Đề luyện thi vào lớp 6 môn Toán năm 2019 - 2020 phần trắc nghiệm - Đề số 2 bao gồm 12 câu hỏi trắc nghiệm Toán học có đáp án giúp các bạn thí sinh có thể làm quen với các dạng câu hỏi trắc nghiệm thường được đưa ra trong các đề thi tuyển sinh và nắm bắt được cách thức ra đề, từ đó đưa ra cho mình phương pháp học tập đúng đắn, hiệu quả. Chúc các bạn thành công!

Các đề thi vào lớp 6 khác:

 • 1. Cho A = 2 x 3 x 5 x 7 x 9 x 2013. Hỏi A + 1 chia cho 5 dư bao nhiêu?
  A = .........
  Chỉ cần điền kết quả
  1
 • 2.

  Tính diện tích của một tam giác biết độ dài cạnh đáy là 26,4cm, chiều cao bằng \frac{2}{3} đáy.
  Trả lời: Diện tích tam giác đó bằng ......... cm2

  232,32
 • 3. Một lớp có 50 học sinh, trong đó số học sinh nam chiếm 64%. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh nữ?
  Trả lời: Lớp học đó có ........... học sinh nữ
  18
 • 4. Tìm y biết: (y + 1) + (y + 4) + (y + 7) + (y + 10) + . . . + (y + 31) = 231
  y = ...............
  5
 • 5. Số tự nhiên bé nhất khác 0 chia hết cho cả 2; 3; 4; 5; và 6 là số nào?
  Trả lời: Số cần tìm là ........
  60
 • 6. Hai số có tổng là 0,25 và thương của 2 số cũng là 0,25. Tìm số lớn ?
  Trả lời: Số lớn là .........
  0,2
 • 7.

  Mẹ biếu bà \frac{1}{3} số trứng gà mẹ có, biếu dì \frac{1}{2} số trứng gà còn lại, cuối cùng mẹ còn 13 quả trứng gà. Hỏi lúc đầu mẹ có bao nhiêu quả trứng gà?
  Trả lời: Lúc đầu mẹ có.......... quả trứng gà

  39
 • Câu 8: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có các chữ số khác nhau và tổng các chữ số của nó bằng 27.
  Trả lời: Số tự nhiên cần tìm là.........
  3789
 • Câu 9: Tìm hai số tự nhiên chẵn biết rằng trung bình cộng của hai số đó là 2003 và giữa chúng có 11 số lẻ.
  Trả lời: Hai số tự nhiên cần tìm là:............
  Điền hai số ngăn cách nhau bằng dấu chấm phẩy
  1992; 2014 2014; 1992
 • Câu 10: Tìm một số thập mà khi nhân nó với 2,5 rồi chia cho 4 thì được 0,4.
  Số cần tìm là:............
  0,64
 • Câu 11: Tìm một số biết 0,25 lần của số đó bằng 75%.
  Trả lời: Số cần tìm là.........
  3
 • Câu 12: Tính tổng : 1 + 3 + 5 + 7 + … + 2015.
  Trả lời: Tổng đó bằng..........
  1016064 1 016 064
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
43 4.388
Sắp xếp theo
  Ôn thi môn Toán lớp 6 Xem thêm