Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 11 trường THPT Hà Huy Giáp, Cần Thơ năm học 2014 - 2015

Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 11

Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 11 trường THPT Hà Huy Giáp, Cần Thơ năm học 2014 - 2015 được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các em học sinh tham khảo. Hi vọng rằng với tài liệu này sẽ giúp bạn có được kết quả cao trong kì thi học kì II sắp tới.

Đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 11 trường THPT Lê Lợi, Quảng Trị năm học 2015 - 2016

 • Câu 1.

  Liên kết đôi gồm

 • Câu 2.

  Cặp chất đồng đẳng của nhau là

 • Câu 3.

  Ankan là hiđrocacbon

 • Câu 4.

  Hợp chất X có % khối lượng C, H và O lần lượt là 54,54%, 9,1% và 36,36%. X có công thức đơn giản nhất là:

 • Câu 5.

  Công thức cấu tạo CH3-CH(CH3)-CH2-CH3 ứng với tên thay thế nào sao đây?

 • Câu 6.

  Số đồng phân của hợp chất có công thức phân tử C3H8O là:

 • Câu 7.

  Công thức phân tử của chất nào sau đâytrùng với công thức đơn giản nhất?

 • Câu 8.

  Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về ankan?

 • Câu 9.

  Trong các chất dưới đây, chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất?

 • Câu 10.

  Các chất trong cùng dãy đồng đẳng có tính chất hóa học tương tự nhau là do

 • Câu 11.

  Cho phản ứng sau: Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 11 có đáp án

  Nếu tỉ lệ mol 1:1, phản ứng trên có thể tạo thành bao nhiêu sản phẩm thế monoclo?

 • Câu 12.

  So với hợp chất vô cơ, các hợp chất hữu cơ thường có

 • Câu 13.

  Oxi hóa hoàn toàn 0,6 gam hợp chất hữu cơ Y thu được 0,672 lit CO2 (đkc) và 0,72 gam nước. Thành phần % khối lượng oxi trong Y là:

 • Câu 14.

  Ankan Y có tỉ khối đối với hidro bằng 22. Công thức phân tử của Y là:

 • Câu 15.

  Cho các chất sau đây: CH4, C2H5OH, CH3COOH, C2H2, C2H4, C6H6, C6H12O6. Chất không phải hợp chất hidrocacbon là:

 • Câu 16.

  Chất nào trong các chất dưới đây là đồng phân của CH3COOCH3?

 • Câu 17.

  Cho các chất: metan CH4, etilen C2H4, axetilen C2H2, benzen C6H6 số chất có cùng công thức đơn giản nhất CH là

 • Câu 18.

  Đốt cháy 100ml một ankan (X) bằng 900ml oxi dư. Sản phẩm sau khi cho hơi nước ngưng tụ còn 650 ml trong đó có 38,46 % thể tích oxi (các khí đo ở đktc). Công thức phân tử của X là:

 • Câu 19.

  Tổng số liên kết cộng hóa trị trong một phân tử C3H8 là bao nhiêu?

 • Câu 20.

  Hợp chất Z có công thức đơn giản nhất là CH2O và có tỉ khối hơi so với oxi bằng 1,875. Công thức phân tử nào sau đây ứng với hợp chất Z?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 167
Sắp xếp theo

  Đề thi giữa kì 2 lớp 11

  Xem thêm