Thi thử học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2019 - 2020 - Đề 7

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án

Thi thử học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 7 gồm cả trắc nghiệm và tự luận, sẽ hệ thống các kiến thức đã học dành cho các em học sinh tham khảo giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán 1, ôn tập và rèn luyện kiến thức chuẩn bị cho các kì thi đạt kết quả cao.

VnDoc xây dựng bộ đề thi trực tuyến kiểm tra học kì 1 lớp 1 với đầy đủ các môn học cho các em học sinh luyện tập và kiểm tra đáp án sau khi làm xong. Đề thi giúp các em học sinh ôn luyện để chuẩn bị cho bài thi học kì 1 quan trọng sắp tới. Chúc các em học tốt.

Các bạn có thể tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 7.

 • Câu 1: Kết quả của phép tính 10 - 3 là:
 • Câu 2: 9 bé hơn số nào sau đây:
 • Câu 3: Điền số nào vào chỗ chấm trong phép tính để có 6 + .... = 10
 • Câu 4: Kết quả của phép tính 9 - 4 - 3 là:
 • Câu 5:

  Có: 8 quả cam

  Ăn: 2 quả cam

  Còn lại: ...quả cam?

 • Câu 6:

  Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 7
  Trong hình trên có ... hình vuông?

  5
 • Phần II: Tự luận
 • Câu 7: Viết các số 2, 5, 9, 8
 • a. Theo thứ tự từ bé đến lớn
  Các số ngăn cách nhau bằng dấu phẩy
  2, 5, 8, 9
 • b. Theo thứ tự từ lớn đến bé:
  9, 8, 5, 2
 • Câu 8: Điền dấu <, >, =
 • a.
  5 + 3 ... 9
 • b.
  4 + 6 ...6 + 2
 • Câu 9
 • a.
  4 + 5 = ...........
  9
 • b.
  10 - 4 = ..........
  6
 • c.
  7 + 3 = ..........
  10
 • d.
  8 - 3 = ...........
  5
 • d.
  10 - 7 = ..........
  3
 • Câu 10: Tính
 • a.
  5 + .......... = 9
  4
 • b.
  10 - ........ = 2
  8
 • c.
  ......... + 4 = 8
  4
 • d.
  ......... - 3 = 4
  7
 • Câu 11: Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

  Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 7

  10 - 2 = 8
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
4 726
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 1 Xem thêm