Trắc nghiệm bài Tre Việt Nam

Câu hỏi trắc nghiệm bài Tre Việt Nam

Trắc nghiệm tập đọc lớp 4 bài Tre Việt Nam bao gồm 11 câu hỏi có đáp án cho các em học sinh tham khảo, củng cố kiến thức toàn bộ bài tập đọc lớp 4 chuẩn bị cho các bài thi trong năm học.

Mời các bạn tải câu hỏi và đáp án bài Tre Việt Nam tại: Trắc nghiệm bài Tre Việt Nam

 • Nội dung bài Tre Việt Nam

  Tre Việt Nam

  Tre xanh,

  Xanh tự bao giờ?

  Chuyện ngày xưa... đã có bờ tre xanh

  Thân gầy guộc, lá mong manh

  Mà sao nên lũy nên thành tre ơi?

  Ở đâu tre cũng xanh tươi

  Cho dù đất sỏi đất vôi bạc màu?

  Có gì đâu, có gì đâu

  Mỡ màu ít, chắt dồn lâu hóa nhiều

  Rễ siêng không ngại đất nghèo

  Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù.

  Vươn mình trong gió tre đu

  Cây kham khổ vẫn hát ru lá cành

  Yêu nhiều nắng nỏ trời xanh

  Tre xanh không đứng khuất mình bóng râm.

  Bão bùng thân bọc lấy thân

  Tay ôm tay níu tre gần nhau thêm

  Thương nhau tre chẳng ở riêng

  Lũy thành từ đó mà nên hỡi người

  Chẳng may thân gãy cành rơi

  Vẫn nguyên cái gốc truyền đời cho măng

  Nòi tre đâu chịu mọc cong

  Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường.

  Lưng trần phơi nắng phơi sương

  Có manh áo cộc, tre nhường cho con.

  Măng non là búp măng non.

  Đã mang dáng thẳng thân tròn của tre.

  Năm qua đi, tháng qua đi

  Tre già măng mọc có gì lạ đâu

  Mai sau,

  Mai sau,

  Mai sau,

  Đất xanh tre mãi xanh màu tre xanh.

  (Nguyễn Duy)

 • 1. Bài thơ được viết theo thể thơ nào?
 • 2. Bài thơ "Tre Việt Nam" của tác giả nào?
 • 3. Những câu thơ sau gợi lên phẩm chất tốt đẹp nào của người Việt Nam?
  " Ở đâu tre cũng xanh tươi
  Cho dù đất sỏi đất vôi bạc màu?
  Có gì đâu, có gì đâu
  Mỡ màu ít chất dồn lâu hóa nhiều
  Rễ siêng không ngại đất nghèo
  Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù?"
 • 4. Đoạn thơ sau cho thấy đức tính gì của cây tre Việt Nam?
  "Bão bùng thân bọc lấy thân
  Tay ôm tay níu tre gần nhau thêm
  Thương nhau tre chẳng ở riêng
  Lũy thành từ đó mà nên hỡi người"
 • Câu 5. Những hình ảnh về cây tre và búp măng non gợi cho con điều gì?
  1. Lưng trần phơi nắng phơi sương/ Có manh áo cộc tre nhường cho con
  2. Nòi tre đâu chịu mọc cong/ Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường

  a. Măng khỏe khắn, ngay thẳng, khảng khái, không chịu mọc cong
  b. Cái mo tre màu nâu, bao quanh cây măng lúc mới mọc như chiếc áo mà tre nhường cho con
 • 1.
  b
 • 2.
  a
 • 6. Những hình ảnh nào của tre gợi lên phẩm chất ngay thẳng của người dân Việt Nam?
 • 7. Câu thơ dưới đây cho thấy đức tính gì của cây tre?
  "Lưng trần phơi nắng phơi sương
  Có manh áo cộc, tre nhường cho con."
  (Tre Việt Nam - Nguyễn Duy)
 • 8. Dòng thơ dưới đây cho thấy đức tính gì của cây tre Việt Nam? "Nòi tre đâu chịu mọc cong Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường."
 • 9. Đoạn thơ kết bài có ý nghĩa gì?
  " Mai sau,
  Mai sau,
  Mai sau,
  Đất xanh tre mãi xanh xanh màu tre xanh".
 • 10. Con thấy được những phẩm chất tốt đẹp nào của người dân Việt Nam được hiện lên thông qua hình ảnh cây tre?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
8 1.308
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tập đọc lớp 4

  Xem thêm