Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm GDCD lớp 8 bài 20

Câu hỏi trắc nghiệm GDCD lớp 8 bài 20

VnDoc xin giới thiệu bài Trắc nghiệm GDCD lớp 8 bài 20 nhằm hỗ trợ học sinh củng cố lý thuyết bài học, làm quen với các dạng câu hỏi trắc nghiệm công dân 8 khác nhau trong chương trình học.

Trắc nghiệm Công dân 8 có đáp án bao gồm tất cả các bài học theo chương trình SGK Công dân 8 với những nội dung trọng tâm nhất do VnDoc đăng tải, hỗ trợ học sinh làm quen với các câu hỏi trắc nghiệm khác nhau cũng như tự ôn luyện lý thuyết tại nhà.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • 1

  Văn bản pháp luật có hiệu lực pháp lí cao nhất là

 • 2

  Cơ quan duy nhất nào sau đây có chức năng ban hành, sửa đổi hay bổ sung Hiến pháp?

 • 3

  Nội dung nào sau đây không thuộc những vấn đề nền tảng được quy định trong Hiến pháp?

 • 4

  Trong Hiến pháp, một trong những vấn đề có tính chất nền tảng được xác định là:

 • 5

  Việc khẳng định nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thể hiện vấn đề nền tảng nào được quy định trong Hiến pháp?

 • 6

  Ở nước ta, việc sửa đổi Hiến pháp phải được bao nhiêu đại biểu Quốc hội tán thành?

 • 7

  Hiến pháp là luật …… của Nhà nước, có hiệu lực pháp lí cao nhất, mọi văn bản pháp luật khác đều phải phù hợp, không được trái Hiến pháp.

 • 8

  Chỉ có …… mới có quyền sửa đổi Hiến pháp. Việc sửa đổi Hiến pháp phải được ít nhất là 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

 • 9

  Một trong những nội dung của Hiến pháp nước ta là sự khẳng định tất cả quyền lực Nhà nước đều thuộc về:

 • 10

  Hiến pháp do …… xây dựng theo trình lự, thủ tục đặc biệt, được quy định trong Hiến pháp.

 • 11

  Quốc hội chỉ có nhiệm vụ xây dựng Hiến pháp chứ không có nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung Hiến pháp. Đúng hay sai?

 • 12

  Bản chất của Nhà nước ta được quy định trong Hiến pháp là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Đúng hay sai?

 • 13

  Cơ quan quyền lực nhà nước là:

 • 14

  Cơ quan quản lí nhà nước là:

 • 15

  Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng do cơ quan nào ban hành:

 • 16
  Tính đến nay nước ta có bao nhiêu bản Hiến pháp?
 • 17
  Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 có bao nhiêu chương và bao nhiêu điều?
 • 18
  Người ký bản Hiến pháp là?
 • 19
  Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân tại chương nào?
 • 20
  Bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta được ban hành năm nào?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 1.018
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm GDCD 8

  Xem thêm