Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 8: Amoniac và muối amoni

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 8: Amoniac và muối amoni bao gồm các câu hỏi, bài tập trắc nghiệm Hóa chi tiết, bám sát nội dung bài học, hỗ trợ quá trình giảng dạy và học đạt kết quả cao.

 • 1

  Tính bazơ của NH3 do

 • 2

  Để tách riêng NH3 ra khỏi hỗn hợp gồm N2 , H2, NH3 trong công nghiệp người ta đã

 • 3

  Chất nào sau đây có thể làm khô khí NH3 có lẫn hơi nước?

 • 4

  Trong các phản ứng sau, phản ứng nào NH3 đóng vai trồ là chất oxi hóa?

 • 5

  Muối được làm bột nở trong thực phẩm là

 • 6

  Dãy các chất đều phản ứng với NH3 trong điều kiện thích hợp là:

 • 7

  X là muối khi tác dụng với dung dịch NaOH dư sinh khí mùi khai, tác dụng với dung dịch BaCl2 sinh kết tủa trắng không tan trong HNO3. X là muối nào trong số các muối sau?

 • 8

  Nhận xét nào sau đây không đúng về muối amoni?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 1.396
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 11

Xem thêm