Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 9: Axit nitric và muối nitrat

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 9: Axit nitric và muối nitrat là tài liệu bao gồm các câu hỏi, bài tập trắc nghiệm Hóa chi tiết, bám sát nội dung bài học, hỗ trợ quá trình tự học tại nhà của học sinh đạt kết quả cao.

 • 1

  Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế HNO3 từ

 • 2
  Trong các phản ứng sau, phản ứng nào HNO3 không đóng vai trò chất oxi hóa?
 • 3

  Chỉ sử dụng dung dịch HNO3 loãng, có thể nhận biết được bao nhiêu chất rắn riêng biệt sau: MgCO3, Fe3O4, CuO, Al2O3?

 • 4

  HNO3 phản ứng với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây?

 • 5

  Khi nhiệt phân, nhóm các muối nitrat cho sản phẩm kim loại, khí NO2, O2

 • 6

  Nhiệt phân hoàn toàn Fe(NO3)2 trong không khí thu được sản phẩm gồm

 • 7

  Nhận định nào sau đây là sai?

 • 8

  Có các mệnh đề sau:

  (1) Các muối nitrat đều tan trong nước và đều là chất điện li mạnh.

  (2) Ion NO có tính oxi hóa trong môi trường axit.

  (3) Khi nhiệt phâm muối nitrat rắn ta đều thu được khí NO2

  (4) Hầu hết muối nitrat đều bền nhiệt.

  Trong các mệnh đè trên, những mệnh đề đúng là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 693
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 11

Xem thêm