Trắc nghiệm Hóa 11 bài 7: Nitơ Online

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11

Mời các em cùng làm bài Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 7: Nitơ do VnDoc biên soạn và đăng tải, tài liệu hỗ trợ quá trình củng cố lý thuyết bài học kết hợp ôn luyện nâng cao kết quả học tập môn Hóa.

 • 1

  Cấu hình electron nguyên tử của nitơ là

 • 2

  Khi có tia lửa điện hoặc ở nhiệt độ cao, nitơ tác dụng trực tiếp với ôxi tạo ra hợp chất X. Công thức của X là

 • 3

  Nitơ thể hiện tính khử trong phản ứng với chất nào sau đây?

 • 4

  Có thể thu được nitơ từ phản ứng nào sau đây?

 • 5

  Ở nhiệt độ thường, khí nitơ khá trơ về mặt hóa học. Nguyên nhân là do

 • 6

  Nung nóng 4,8 gam Mg trong bình phản ứng chứa 1 mol khí N2. Sau một thời gian, đưa bình về nhiệt độ ban đầu, thấy áp suất khí trong bình giảm 5% so với áp suất ban đầu. Thành phần phần trăm Mg đã phản ứng là

 • 7

  Hỗn hợp N2 và H2 trong bình phản ứng ở nhiệt độ không đổi. Sau thời gian phản ứng, áp suất các khí trong bình thay đổi 5% so với áp suất ban đầu, biết rằng số mol N2 đã phản ứng là 10%. Thành phần phần trăm số mol N2 trong hỗn hợp ban đầu là

 • 8

  Hỗn hợp khi X gồm N2 và H2 có tỉ khối hơi so với He bằng 1,8. Đun nóng trong bình kín một thời gian (có bột Fe làm xúc tác) thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối hơn so với He bằng 2. Hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 2.354
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 11

Xem thêm