Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 5: Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Trắc nghiệm Hóa 11 bài 5

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 5 gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm Hóa 11 có đáp án giúp học sinh nắm vững lý thuyết được học chuẩn bị cho các bài kiểm tra lớp 11 sắp tới đạt kết quả cao.

VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Tài liệu học tập lớp 11.

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 5 : Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li, bao gồm cả phần lý thuyết, bài tập vận dụng kết hợp nâng cao mở rộng, giúp học sinh dễ dàng ôn luyện tại nhà hiệu quả.

 • 1

  Cho từ từ 150 ml dung dịch HCl 1M vào 500 ml dung dịch A gồm Na2CO3 xM và NaHCO3yM thì thu được 1,008 lít khí (đktc) và dung dịch B. Cho dung dịch B tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thì thu được 29,55 gam kết tủa. Giá trị của x và y lần lượt là

 • 2

  Dung dịch X chứa 0,4 mol HCl, dung dịch Y chứa 0,2 mol NaHCO3 và 0,3 mol Na2CO3. Nếu cho từ từ dung dịch X vào dung dịch Y thì thoát ra a mol khí. Nếu cho từ từ dung dịch Y vào dung dịch X thì thoát ra b mol khí. Giá trị của a và b lần lượt là

 • 2

  Cho dung dịch A chứa NaHCO3 xM và Na2CO3 yM. Lấy 10 ml dung dịch A tác dụng vừa đủ với 10 ml dung dịch NaOH 1M. Mặt khác , 5 ml dung dịch A tác dụng vừa hết với 10 ml dung dịch HCl 1M. giá trị của x và y lần lượt là

 • 4

  Cho dung dịch X gồm 0,06 mol Na+, 0,01 mol K+, 0,03 mol Ca2+, 0,07 mol Cl- và 0,06 mol HCO3-. Để loại bỏ hết Ca(OH)2. Giá trị của a là

 • 5

  Một dung dịch chứa a mol Na+, 2 mol Ca2+, 4 mol Cl, 2 mol HCO3-. Cô cạn dung dịch này ta được lượng chất rắn có khối lượng là

 • 6

  Sục V lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch Na2CO3 1M thu dược dung dịch X chứa hai muối. Cho nước vôi trong dư vào dung dịch X, thu dược 35 gam kết tửa. Giá trị của V là

 • 7

  Cho từ từ 200 ml dung dịch HCl 1,0M vào 200 ml dung dịch chứa NaHCO3 và Na2CO3 thu được 1,12 lít CO2 (đktc). Nồng độ của Na2CO3

 • 8

  Trộn 100 ml dung dịch HCl có pH = 1 với 100 ml dung dịch gồm KOH 0,1m và NaOH aM, thu được 200 ml dung dịch có pH = 12. Giá trị của a là

 • 9

  Dãy ion nào sau đây chứa các ion đều phản ứng được với ion OH?

 • 10

  Ion CO không tác dụng với tất cả các ion thuộc dãy nào sau đây?

 • 11

  Dung dịch A có a mol NH , b mol Mg2+, c mol SO42- và d mol HSO3- . Biểu thức nào dưới đây biểu thị đúng sự liên quan giữa a, b, c, d?

 • 12

  Dãy nào sau đây gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch axit,vừa tác dụng với dung dịch bazơ?

 • 13

  Cho các nhóm ion sau:

  (1) Na+, Cu2+, Cl, OH

  (2) K+, Fe2+, Cl, SO42-

  (3) K+, Ba2+, Cl, SO42-

  (4) HCl3- , Na+, K+, HSO4-

  Trong các nhóm trên,những nhóm tồn tại trong cùng một dung dịch là

 • 14

  Hỗn hợp X chứa K2O, NH4CO, KHCO3, BaCl2 có số mol bằng nhau. Cho hỗn hợp X vào nước (dư), đun nóng, thu được dung dịch chứa chất tan là

 • 15

  Cho các phản ứng sau:

  (1) NaHCO3 + NaOH → (2) NaHCO3 + KOH →

  (3) Ba(OH)2 + Ba(HCO3)2 → (4) NaHCO3 + Ba(OH)2

  (5) KHCO3 + NaOH → (6) Ba(HCO3)2 + NaOH →

  Trong các phản ứng trên, số phản ứng có phương trình ion thu gọn HCO3- + OH → CO32- + H2O là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 348
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 11

Xem thêm