Trắc nghiệm Hóa học lớp 11: Hidrocacbon no - Phần 1

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11

Mời các bạn cùng làm Trắc nghiệm Hóa học lớp 11: Hidrocacbon no - Phần 1 với bộ câu hỏi được VnDoc sưu tầm và biên soạn nhằm giúp học sinh củng cố kiến thức đã học cũng như nâng cao khả năng bản thân. Chúc các bạn ghi được điểm số cao!

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11: Hidrocacbon thơm - Nguồn hidrocacbon thiên nhiên

 • 1
  Hợp chất hữu cơ X có tên gọi là: 2 - clo - 3 - metylpentan. Công thức cấu tạo của X là:
 • 2
  Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C5H12?
 • 3
  Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C6H14?
 • 4

  Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C4H9Cl?

 • 5

  Phần trăm khối lượng cacbon trong phân tử ankan Y bằng 83,33%. Công thức phân tử của Y là:

 • 6

  Công thức đơn giản nhất của hiđrocacbon M là CnH2n+1. M thuộc dãy đồng đẳng nào?

 • 7

  a. 2,2,3,3-tetrametylbutan có bao nhiêu nguyên tử C và H trong phân tử?

 • 8

  Cho ankan có CTCT là: (CH3)2CHCH2C(CH3)3. Tên gọi của ankan là:

 • 9

  Phản ứng đặc trưng của hiđrocacbon no là

 • 10

  Khi cho 2-metylbutan tác dụng với Cl2 theo tỷ lệ mol 1:1 thì tạo ra sản phẩm chính là:

 • 11
  Khi clo hóa C5H12 với tỷ lệ mol 1:1 thu được 3 sản phẩm thế monoclo. Danh pháp IUPAC của ankan đó là:
 • 12
  Khi clo hóa metan thu được một sản phẩm thế chứa 89,12% clo về khối lượng. Công thức của sản phẩm là:
 • 13
  Cho 4 chất: metan, etan, propan và n-butan. Số lượng chất tạo được một sản phẩm thế monoclo duy nhất là:
 • 14
  Khi clo hóa một ankan có công thức phân tử C6H14, người ta chỉ thu được 2 sản phẩm thế monoclo. Danh pháp IUPAC của ankan đó là:
 • 15
  Khi clo hóa hỗn hợp 2 ankan, người ta chỉ thu được 3 sản phẩm thế monoclo. Tên gọi của 2 ankan đó là:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 212
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Hóa học lớp 11 Xem thêm