Trắc nghiệm Ngữ văn 12 chương 1

Trắc nghiệm Ngữ văn 12 có đáp án

Trắc nghiệm Ngữ văn 12 chương 1 với các câu hỏi được xây dựng theo chương trình học môn Văn lớp 12 nhằm hỗ trợ thầy cô cùng các em trong quá trình củng cố kiến thức và ôn luyện nâng cao kết quả học tập.

 • 1

  Cô-phi An-nan đã không sử dụng cách thức nào để làm tăng hiệu quả và sức thuyết phục khi nêu lên những việc cần phải làm và đưa ra lời kêu gọi thế giới phòng chống AIDS trong văn bản Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS, 1-12-2003?

 • 2
  Đối tượng của dạng đề nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ là gì?
 • 3
  Phương án nào không nêu đúng các đặc điểm nghệ thuật của đoạn văn tố cáo tội ác của thực dân Pháp trong văn bản Tuyên ngôn Độc lập: từ "Thế mà hơn 80 năm nay" đến "bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn"?
 • 4
  Các khái niệm khoa học có được là do kết quả của quá trình nào của con người?
 • 5
  Câu nào sau đây không đảm bảo tính trong sáng trong tiếng Việt?
 • 6
  Giá trị nội dung tiêu biểu của tác phẩm Lục Vân Tiên được tác giả văn bản Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong nền văn nghệ của dân tộc nêu lên là gì?
 • 7
  "Sáng" và "trong" theo cách hiểu của Xuân Diệu có nghĩa là gì?
 • 8

  Điền vào dấu [...] để hoàn thành câu văn trong văn bản Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS, 1-12-2003: "Trong thế giới đó, im lặng đồng nghĩa với [...]".

 • 9
  Những chuẩn mực, quy tắc về phát âm, cách dùng từ, đặt câu, cấu tạo lời nói, bài văn... góp phần thể hiện điều gì?
 • 10
  Để đảm bảo sự trong sáng, tiếng Việt có thái độ như thế nào đối với cái mới và cái sáng tạo?
 • 11
  Hồ Chí Minh quan niệm cần phải làm gì sau khi viết xong một bài báo? Câu trả lời của bạn:
 • 12
  (1): "Vua Bảo Đại thoái vị"
  (2): "Nhật hàng"
  (3): "Pháp chạy"
  Hãy sắp xếp các thành phần (1), (2), (3) theo đúng thứ tự mà tác giả Tuyên ngôn Độc lập đã viết trong văn bản ấy.
  Câu trả lời của bạn:
 • 13
  Câu nói "Người thanh tiếng nói cũng thanh" là để chỉ đặc điểm nào của ngôn ngữ tiếng Việt?Câu trả lời của bạn:
 • 14
  Đọc đoạn văn sau và điền từ thích hợp vào dấu [...]:"Thế mà hơn 80 năm nay, bọn thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái, đến cưới đất nước ta, ấp bức đồng bào ta. Hành động của chúng trái hẳn với [...]" (trích Tuyên ngôn Độc lập, Hồ Chí Minh). Câu trả lời của bạn:
 • 15

  Văn bản "Chia chiếc bánh của mình cho ai" là một văn bản nghị luận về một hiện tượng của đời sống, vậy theo em, cần có những ý nào trong phần Thân bài? Câu trả lời của bạn:

 • 16
  "Chúng ta" và "họ" trong câu văn: "Trong thế giới khốc liệt của AIDS, không có khái niệm chúng ta và họ" (Trích Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS, 1-12-2003) là để chỉ đối tượng nào? Câu trả lời của bạn:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 210
Sắp xếp theo

Môn Ngữ Văn lớp 12

Xem thêm