Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 23

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 23 là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho thầy cô cùng học sinh, với các câu hỏi lý thuyết kết hợp cùng bài tập trắc nghiệm Sinh khác nhau, bám sát nội dung trọng tâm bài học.

 • 1
  Đặc điểm cảm ứng ở thực vật là xảy ra
 • 2
  Hướng động là hình thức phản ứng của cơ quan thực vật đối với
 • 3
  Sự uốn cong ở cây là do sự sinh trưởng
 • 4
  Hai kiểu hướng động chính là
 • 5
  Khi không có ánh sáng, cây non
 • 6
  Thân và rễ của cây có kiểu hướng động nào dưới đây?
 • 7

  Khi làm thí nghiệm về sự sinh trưởng của cây trong các điều kiện chiếu sáng khác nhau, người ta thu được kết quả như ở hình dưới đây

  Sinh học 11

  Kết luận đúng về cây ở chậu a, b, c lần lượt là

 • 8

  Dưới đây là hình ảnh mô tả cơ chế chung của các kiểu hướng động. Hãy cho biết 1, 2, 3, 4 liên quan đến sự biến đổi của hoocmôn nào và nồng độ biến đổi như thế nào?

  Sinh học 11

 • 9

  Hãy sắp xếp các hình a, b, c, d tương ứng với các kiểu hướng động sau:

  Sinh học 11

  (1) hướng trọng lực dương

  (2) hướng sáng

  (3) hướng trọng lực âm

  (4) hướng tiếp xúc

  Phương án trả lời đúng là

 • 10

  Người ta bố trí thí nghiệm về phản ứng sinh trưởng của cây với trọng lực như hình dưới đây

  Sinh học 11

  Kết luận đúng với các thí nghiệm trên là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 806
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Sinh học 11

Xem thêm