Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 20

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11

Tài liệu Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 20 do Vndoc đăng tải, với các câu hỏi lý thuyết kết hợp cùng bài tập trắc nghiệm Sinh khác nhau, bám sát nội dung trọng tâm bài học.

 • 1
  Trật tự đúng về cơ chế duy trì cân bằng nội môi là:
 • 2
  Liên hệ ngược xảy ra khi
 • 3
  Bộ phận điều khiển trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi là
 • 4
  Khi hàm lượng glucozơ trong máu tăng, cơ chế điều hòa diễn ra theo trật tự
 • 5
  Bộ phận thực hiện trong cơ chế diu trì cân bằng nội môi là
 • 6

  Chức năng của bộ phận thực hiện cơ chế duy trì cân bằng nội môi là

 • 7

  Những chức năng nào dưới đây không phải của bộ phận tiếp nhận kích thích trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi?

  (1) Điều khiển hoạt động của các cơ quan bằng cách gửi đi các tín hiệu thần kinh hoặc hoocmôn

  (2) Làm tăng hay giảm hoạt động trong cơ thể để đưa môi trường trong về trạng thái cân bằng và ổn định

  (3) Tiếp nhận kích thích từ môi trường và hình thành xung thần kinh

  (4) Làm biến đổi điều kiện lý hóa của môi trường trong cơ thể

  Phương án trả lời đúng là

 • 8
  Cân bằng nội môi là duy trì sự ổn định của môi trường trong
 • 9
  Trật tự đúng về cơ chế duy trì huyết áp là:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 1.618
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Sinh học 11

Xem thêm