Trắc nghiệm Tin 12 bài 13

Trắc nghiệm Tin 12 bài 13 có đáp án

Trắc nghiệm Tin 12 bài 13 gồm các câu trắc nghiệm Tin 12 kèm theo đáp án khác nhau, hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn luyện kiến thức cũng như nâng cao kết quả môn học của bản thân.

Trắc nghiệm Tin học 12 được VnDoc xây dựng theo chương trình SGK môn Tin lớp 12 hỗ trợ học sinh làm quen với các câu hỏi trắc nghiệm khác nhau, chuẩn bị tốt cho các bài kiểm tra chính thức.

 • 1
  Phát biểu nào dưới đây không phải là bảo mật thông tin trong hệ CSDL?
 • 2
  Các giải pháp cho việc bảo mật CSDL gồm có:
 • 3
  Bảo mật CSDL:
 • 4
  Chọn các phát biểu sai trong các phát biểu dưới đây?
 • 5
  Bảng phân quyền cho phép:
 • 6
  Người có chức năng phân quyền truy cập là:
 • 7
  Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?
 • 8
  Nhận dạng người dùng là chức năng của:
 • 9
  Trong bảng phân quyền, các quyền truy cập dữ liệu, gồm có:
 • 10
  Trong một trường THPT có xây dựng một CSDL quản lý điểm Học Sinh. Người Quản trị CSDL có phân quyền truy cập cho các đối tượng truy cập vào CSDL. Theo em cách phân quyền nào dưới đây hợp lý:
 • 11
  Các yếu tố tham gia trong việc bảo mật hệ thống như mật khẩu, mã hoá thông tin cần phải:
 • 12
  Để nhận dạng người dùng khi đăng nhập vào CSDL, ngoài mật khẩu người ta còn dùng các cách nhận dạng nào sau đây:
 • 13
  Thông thường, người dùng muốn truy cập vào hệ CSDL cần cung cấp:
 • 14
  Trong các phát biểu sau, phát biểu nào không phải là chức năng của biên bản hệ thống?
 • 15
  Phát biểu nào dưới đây sai khi nói về mã hoá thông tin?
 • 16
  Câu nào sai trong các câu dưới đây?
 • 17
  Câu nào sai trong các câu dưới đây khi nói về chức năng lưu biên bản hệ thống?
 • 18
  Để nâng cao hiệu quả của việc bảo mật, ta cần phải:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
54 30.414
Sắp xếp theo
  Trắc nghiệm Lớp 12 Xem thêm