Trắc nghiệm Vật lý 11 bài 25: Tự cảm

Bài tập trắc nghiệm Vật lí 11

Mời các bạn cùng làm bài Trắc nghiệm Vật lý 11 bài 25: Tự cảm do VnDoc biên soạn nhằm hỗ trợ quá trình củng cố kiến thức bài học, giúp các em làm quen với nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Lý khác nhau trong chương trình học môn Vật lý.

 • 1
  Kết luận nào sau đây là đúng?
 • 2

  Đơn vị của độ tự cảm là

 • 3
  Khi đưa vào trong long ống dây một vật liệu có độ từ thẩm μ, lấp đầy ống dây thì độ tự cảm của nó
 • 4
  Trong thí nghiệm về hiện tượng tự cảm và ngắt mạch, người ta đưa lõi sắt vào trong long ống dây để
 • 5
  Nhận xét nào sau đây là đúng?
 • 6
  Hệ số tự cảm (độ tự cảm) của ống dây có ý nghĩa vật lí gì?
 • 7
  Gọi N là số vòng dây, 𝑙 là chiều dài, S là tiết diện của ống dây. Công thức tính độ tự cảm của ống dâu đặt trong không khí là:
 • 8
  Gọi N là số vòng dây, 𝑙 là chiều dài, V là thể tích của ống dây. Công thức tính độ tự cảm của ống dâu đặt trong không khí là:
 • 9
  Một ống dây hình trụ có thể tích V, trên mỗi mét chiều dài của ống dây có n vòng dây. Công thức tính độ tự cảm của ống dây đặt trong không khí là
 • 10

  Một ống dây hình trụ có độ tự cảm L. Nếu giảm số vòng dây trên một mét chiều dài đi hai lần thì độ tự cảm L’ của ống dây là:

 • 11

  Hai ống dây hình trụ có cùng số vòng dây như nhau, đường kính ống dây thứ hai gấp 3 lần đường kính ống dây thứ nhất. Khi so sánh độ tự cảm của hai ống dây, biểu thức nào sau đây là đúng?

 • 12

  Một ống dây hình trụ có độ tự cảm L. Nếu cắt nang ống dây thành hai phần giống hệt nhau thì độ tự cảm của mỗi phần là

 • 13

  Một ống dây hình trụ dài 40cm, gồm 1000 vòng dây, diện tích mỗi vòng dây là 200cm2. Độ tự cảm của ống dây khi đặt trong không khí là

 • 14

  Một ống dây có độ từ cảm L=0,1H nếu cho dòng điện qua ống dây biến thiên đều với tốc độ 200 A/s thì trong ống dây xuất hiện suất điện động tự cảm bằng

 • 15

  Một ống dây có độ tự cảm L = 0,2 H. Trong một giây dòng điện giảm đều từ 5 A xuống 0. Độ lớn suất điện động tự cảm của ống dây là:

 • 16

  Một ống dây có chiều dài 1,5m, gồm 2000 vòng dây, ống dây có đường kính là 40cm. Cho dòng điện chạy qua ống dây, dòng điện tăng 0 đến 5A trong thời gian 1s. Độ tự cảm của ống dây và độ lớn suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 279
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Vật lý 11

  Xem thêm