Ông vua mắc bệnh 'người sói' bị triều đình nhốt trong cũi vàng là ai?

Trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam

Mã số: 12114. Đã có 541 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam

Bạn đã từng nghe tới Ông vua mắc bệnh 'người sói' bị triều đình nhốt trong cũi vàng? Hãy thử tài hiểu biết của bạn về kiến thức lịch sử Việt Nam thông qua bài trắc nghiệm "Ông vua mắc bệnh 'người sói' bị triều đình nhốt trong cũi vàng là ai?" do VnDoc.com đăng tải sau đây.

Mời bạn tham khảo thêm các bài trắc nghiệm lịch sử Việt Nam sau:

Câu 1: Vua nào mắc bệnh "người sói"?
Ông vua mắc bệnh 'người sói' bị triều đình nhốt trong cũi vàng
Câu 2: Vị thiền sư được cho là chữa lành bệnh cho vua Lý?
Ông vua mắc bệnh 'người sói' bị triều đình nhốt trong cũi vàng
Câu 3: Lý Thần Tông là vua thứ mấy của triều Lý?
Ông vua mắc bệnh 'người sói' bị triều đình nhốt trong cũi vàng
Câu 4: Tên thật của vua Lý Thần Tông?
Ông vua mắc bệnh 'người sói' bị triều đình nhốt trong cũi vàng
Câu 5: Thiền sư Nguyễn Minh Không được tôn làm ông tổ nghề nào?
Ông vua mắc bệnh 'người sói' bị triều đình nhốt trong cũi vàng
Câu 6: Thiền sư quê ở tỉnh nào?
Ông vua mắc bệnh 'người sói' bị triều đình nhốt trong cũi vàng
Câu 7: Ngôi chùa được thiền sư Nguyễn Minh Không xây dựng?
Ông vua mắc bệnh 'người sói' bị triều đình nhốt trong cũi vàng
Câu 8. Sau khi qua đời, Nguyễn Minh Không được suy tôn là…?
Ông vua mắc bệnh 'người sói' bị triều đình nhốt trong cũi vàng
Bắt đầu ngay
1 541