Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 26

Oxit

Mã số: 10763. Đã có 160 bạn thử.

Trắc nghiệm Hóa học 8 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 26 nhằm hỗ trợ quá trình giảng dạy và học tập của quý thầy cô cùng các em đạt kết quả cao, VnDoc biên soạn với nội dung tổng hợp, đa dạng các bài tập Hóa 8 khác nhau trong chương trình học lớp 8.

1

Hợp chất nào sau đây không phải là oxit

2

Oxit nào sau đây là oxit axit

3

Oxit bắt buộc phải có nguyên tố

4

Chỉ ra công thức viết sai: CaO, CuO, NaO, CO2, SO

5

Chỉ ra các oxit bazơ: P2O5, CaO, CuO, BaO, Na2O, P2O3

6

Chỉ ra oxit axit: P2O5, CaO, CuO, BaO, SO2, CO2

7

Chọn đáp án đúng

8

Axit tương ứng của CO2

9

Bazơ tương ứng của MgO

10

Tên gọi của P2O5

Bắt đầu ngay
3 160