Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 5

Hóa học 8 bài 5: Nguyên tố hóa học

Mã số: 09831. Đã có 337 bạn thử.

Trắc nghiệm Hóa học 8 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 5 do VnDoc biên soạn và đăng tải, tài liệu hỗ trợ học sinh củng cố lại lý thuyết bài học và làm quen với các dạng bài tập Hóa 8 khác nhau trong chương trình học lớp 8.

1
Có bao nhiêu nguyên tố hóa học:
2
Kí hiệu của nguyên tố Xeci là
3

Khối lượng nguyên tử

4
Nguyên tử của nguyên tố X có nguyên tử khối gấp 7 lần của nguyên tử nguyên tố hidro, đó là nguyên tử nguyên tố nào. Cho biết số p và số e
5
Cho nguyên tố O có nguyên tử khối là 16, Mg là 24. Nguyên tử nào nặng hơn
6
Cho nguyên tử của nguyên tố C có 11 proton. Chọn đáp án sai
7

Cho nguyên tử khối của Bari là 137. Tính khối lượng thực nguyên tố trên.

8
Chọn đáp án sai
Hướng dẫn: nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số p trong hạt nhân
9
Cho số khối của nguyên tử nguyên tố X là 39. Biết rằng tổng số hạt nguyên tử là 58. Xác định nguyên tố đó và cho biết số notron
10

Cho điện tích hạt nhân của X là 15+. Biết rằng số hạt mang điện nhiều hơn không mang điện là 14. Xác định nguyên tố và số khối

Bắt đầu ngay
3 337