Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 6

Hóa học 8 bài 6: Đơn chất và hợp chất - Phân tử

Mã số: 09836. Đã có 293 bạn thử.

Trắc nghiệm Hóa học 8 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 6 do VnDoc biên soạn và đăng tải, không chỉ hỗ trợ học sinh củng cố lại kiến thức bài học mà còn làm quen với các dạng bài tập Hóa 8 khác nhau trong chương trình học lớp 8.

1

Chọn từ sai trong câu sau

“Phân tử khối là hạt đại diện cho nguyên tố, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất vật lí của chất”.

2
Chọn câu đúng
3

Chọn đáp án sai

4

Cho các chất sau đâu là đơn chất hợp chất, phân tử: O, H2, P2O5, O3, CH4, CH3COOH, Ca, Cl2

5

Cách viết sau có ý nghĩa gì 5O, Na, Cl2

6
Nói như sau có đúng không (có thể chọn nhiều đáp án)
7

Phân loại hợp chất vô cơ và hữu cơ: NH3, CH3COONa, P2O5, CuSO4, C6H12O6, than chì

8

Tính phân tử khối của CH4 và H2O

9
Chọn đáp án sai:
10
Phân tử khối của Cu gấp mấy lần phân tử khối Hidro
Bắt đầu ngay
2 293