Tướng bán than đánh chìm 170.000 thạch lương của Mông Cổ

Trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam

Mã số: 12103. Đã có 260 bạn thử.

Tìm hiểu về Danh tướng bán than

Bạn đã từng nghe tới Danh tướng bán than trong lịch sử Việt Nam? Hãy thử tài hiểu biết của bạn về kiến thức lịch sử Việt Nam thông qua bài trắc nghiệm "Tướng bán than đánh chìm 170.000 thạch lương của Mông Cổ" do VnDoc.com đăng tải sau đây. 

Câu 1: Danh tướng bán than là biệt danh của ai?
Tìm hiểu về Tướng bán than
Câu 2: Vị tướng này từng được vua Trần phong là…?
Tìm hiểu về Tướng bán than
Câu 3: Chức vụ trong quân đội mà Trần Khánh Dư từng nắm giữ?
Tìm hiểu về Tướng bán than
Câu 4: Vì sao Trần Khánh Dư bị đày đi bán than…?
Tìm hiểu về Tướng bán than
Câu 5: Trần Khánh Dư đã đánh chìm 170.000 thạch lương của viên tướng nào?
Tìm hiểu về Tướng bán than
Câu 6: Ai mời Trần Khánh Dư viết lời tựa cho cuốn sách nổi tiếng?
Tìm hiểu về Tướng bán than
Câu 7: Sử gia nào xếp Trần Khánh Dư vào nhóm 5 tướng giỏi nhất thời Trần?
Tìm hiểu về Tướng bán than
Câu 8: Địa phương nào hiện nay có lễ hội tưởng nhớ Trần Khánh Dư?
Tìm hiểu về Tướng bán than
Bắt đầu ngay
2 260