Thi thử học kì 1 môn Tin học 7 năm học 2020 - 2021 - Đề 1 Online

Đề kiểm tra học kì 1 Tin học 7 năm 2020 có đáp án

Thi thử học kì 1 môn Tin học 7 năm học 2020 - 2021 - Đề 1 Online bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm cho các em ôn luyện, kiểm tra kiến thức, chuẩn bị cho kì thi học kì 1 sắp tới đạt kết quả cao.

Thi thử học kì 1 môn Tin học 7 năm học 2020 - 2021 - Đề 1 Online là đề trực tuyến, cho các em trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong.

 • Câu 1. Để thay thế một từ hoặc dãy kí tự trong soạn thảo văn bản em sử dụng lệnh?
 • Câu 2. Để chèn thêm hình ảnh vào văn bản em chọn lệnh nào trong nhóm lệnh IIIustrations của bảng chọn Insert:
 • Câu 3.

  Biểu tượng Đề thi Tin 7 học kì 1 năm 2020 trong nhóm lệnh IIIustrations của bảng chọn Insert là:

 • Câu 4.

  Để chèn thêm một hàng mới bên dưới hàng trong bảng phần mềm soạn thảo em em sử dụng lệnh:

 • Câu 5. Hàm Average dùng để làm gì trong Excel.
 • Câu 6. Giả sử tại ô B2=A3+C5 khi thực hiện sao chép ô B2 sang ô C3 thì công thức ô C3 là gì?
 • Câu 7. Nút lệnh Warp Text trong Excel dùng để làm gì?
 • Câu 8. Giả sử tại A1=4, B2=5, C2=7, khi thực hiện công thức tại ô D2=Average(A1,B2,C2,8) kết quả là:
 • Câu 9. Cho khối ô B1:B4 chứa lần lượt các số 8,7,10 và 4 khi thực hiện công thức tại ô C1=min(B1:B4) cho kết quả là:
 • Câu 10. Thanh công thức của Excel dùng để:
 • Câu 11.

  Giả sử em lập bảng tính Excel thiếu một hàng mà không muốn lập lại bảng tính em sẽ thực hiện nút lệnh nào trong nhóm lệnh Cells của bảng chọn Home?

 • Câu 12. Để nhập công thức hoặc hàm vào ô tính dấu nào là quan trọng nhất:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 396
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 7 Xem thêm