Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 7 năm học 2020 - 2021 có đáp án

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Tin học năm học 2020 - 2021 bao gồm 2 phần: trắc nghiệm và tự luận có đầy đủ đáp án và ma trận, là tài liệu hay dành cho thầy cô tham khảo ra đề, cũng như giúp học sinh làm quen nhiều dạng đề kiểm tra Tin học 7 khác nhau. Mời các em tham khảo

Nhằm giúp các em học sinh lớp 7 có tài liệu ôn thi học kì 1 cũng như các thầy cô giáo có tư liệu tham khảo để ra đề thi, VnDoc giới thiệu bộ Đề thi học kì 1 lớp 7 với đầy đủ các môn học được sưu tầm và tuyển chọn từ các trường THCS trên cả nước. Các em hãy luyện tập để làm quen với nhiều dạng đề đồng thời có sự chuẩn bị tốt nhất cho kì thi giữa kì sắp tới của mình. Chúc các em đạt điểm cao trong các kì thi.

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 7 môn Tin học có đáp án

Đề thi Tin học 7 học kì 1 năm 2020

A. Trắc nghiệm khách quan (3đ)

Khoanh tròn vào chữ cái đầu em cho là đúng

Câu 1. Để thay thế một từ hoặc dãy kí tự trong soạn thảo văn bản em sử dụng lệnh?

A. Editing.

B. Replace.

C.Home

D. Find.

Câu 2. Để chèn thêm hình ảnh vào văn bản em chọn lệnh nào trong nhóm lệnh IIIustrations của bảng chọn Insert:

A. Picture

B. Shapes

C. SmartArt

D. Clip Art

Câu 3. Biểu tượng Đề thi Tin 7 học kì 1 năm 2020 trong nhóm lệnh IIIustrations của bảng chọn Insert là:

A. Clip Art.

B. SmartArt.

C. Picture. D

. Shapes.

Câu 4. Để chèn thêm một hàng mới bên dưới hàng trong bảng phần mềm soạn thảo em em sử dụng lệnh:

A. Insert Above

B. Insert Below

C. Insert left

D. Insert Right.

Câu 5. Hàm Average dùng để làm gì trong Excel.

A. Xác định giá trị nhỏ nhất

B. Xác định giá trị lớn nhất

C. Tính trung bình cộng

D. Tính tổng

Câu 6. Giả sử tại ô B2=A3+C5 khi thực hiện sao chép ô B2 sang ô C3 thì công thức ô C3 là gì?

A. =B3+C5;

B. =A4+C6;

C. = B5+C3;

D. =B4+D6;

Câu 7. Nút lệnh Warp Text trong Excel dùng để làm gì?

A. Gộp các ô tính

B. Căn biên dưới

C. Ngắt xuống dòng

D. Căn lề trái.

Câu 8. Giả sử tại A1=4, B2=5, C2=7, khi thực hiện công thức tại ô D2=Average(A1,B2,C2,8) kết quả là:

A. 6

B. 14

C. 24

D. 8

Câu 9. Cho khối ô B1:B4 chứa lần lượt các số 8,7,10 và 4 khi thực hiện công thức tại ô C1=min(B1:B4) cho kết quả là:

A. 8

B. 7

C. 10

D. 4.

Câu 10. Thanh công thức của Excel dùng để:

A. Nhập địa chỉ ô đang được chọn

B. Hiển thị công thức

C. Nhập và hiển thị dữ liệu hoặc công thức trong ô tính

D. Xử lý dữ liệu

Câu 11. Giả sử em lập bảng tính Excel thiếu một hàng mà không muốn lập lại bảng tính em sẽ thực hiện nút lệnh nào trong nhóm lệnh Cells của bảng chọn Home?

A. Insert

B. Delete

C. Format

D. Merge & Center

Câu 12. Để nhập công thức hoặc hàm vào ô tính dấu nào là quan trọng nhất:

A. Dấu *

B. Dấu +

C. Dấu /

D. Dấu =

B. Tự luận (2đ)

Câu 1 (0,5đ). Em hãy nêu các bước tìm phần văn bản.

Câu 2 (0,5đ). Cho biết lợi ích sử dụng địa chỉ trong công thức.

Câu 3 (1đ). Hàm là gì, hàm được sử dụng để làm gì và lợi ích của việc sử dụng hàm? Nêu các bước nhập hàm vào ô tính?

C. Thực hành (5đ)

Câu 1 (2đ). Em sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản tạo bài sau:

Đề thi Tin học 7 học kì 1 năm 2020

Tiết/thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cơ

HĐGD

Ngữ văn

Toán

HĐGD

C.Nghệ

2

Ngữ văn

HĐGD

Ngữ văn

Tin học

Ngữ văn

Toán

3

Toán

Anh

KHTN

GDCD

Anh

KHXH

4

Tin học

C.Nghệ

Toán

KHTN

KHTN

Sinh hoạt

5

Anh

KHXH

 

KHXH

HĐGD

 

Câu 2 (3 điểm)

1. Tạo bảng tính, nhập nội dung và định dạng như mẫu dưới đây:

Đề thi Tin học 7 học kì 1 năm 2020

Sử dụng hàm và địa chỉ ô để thực hiện các yêu cầu sau:

2. Chèn thêm một cột môn “Tin học” sau cột Tổng điểm và nhập điểm cho các bạn trong lớp.

3.Tính cột “Tổng điểm” và “Điểm trung bình” các môn Toán, Ngữ văn, KHTN, KHXH và Tin học của các bạn trong lớp

4. Thống kê các ô trung bình các môn Toán, Ngữ văn, KHTN, KHXH và Tin học của các bạn trong lớp.

5. Thống kê các ô lớn nhất, nhỏ nhất các môn Toán, Ngữ văn, KHTN, KHXH và Tin học của các bạn trong lớp.

Đáp án đề thi Tin học 7 HK1 năm 2020

A. Trắc nghiệm khách quan (3đ)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

D

A

D

B

C

D

C

A

D

B

A

D

Điểm

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

B. Tự luận (2đ)

Câu

Đáp án

Điểm

1

Các bước tìm phần văn bản:

B1: Vào bảng chọn Home, nhóm lệnh Editing chọn lệnh Find (hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl +F).

B2: Nhập dãy kí tự cần tìm kiếm trong khung Naigation xuất hiện bên trái màn hình.

 

0,25

 

0,25

2

Khi sử dung địa chỉ ô trong công thức thì kết quả sẽ được tự động cập nhất mỗi khi nội dung trong các ô thay đổi.

0,5

3

- Hàm là công thức được định nghĩa từ trước. Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức ới các giá trị dữ liệu cụ thể. Sử dụng các hàm có sẵn trong chương trình bảng tính giúp cho việc tính toán dễ dàng và nhanh chóng hơn.

- Các bước nhập hàm:

B1: Chọn ô cần nhập hàm

B2: Gõ dấu =

B3: Gõ hàm theo đúng cú pháp của nó

B4: Nhấn Enter.

0,5

 

 

 

0,5

C. Thực hành (5 đ)

Hướng dẫn chấm thực hành

Câu 1.

- Vẽ được hình tiêu đề và nhập nội dung (0,5đ)

- Tạo được bảng và nhập nội dung (1,5đ)

Câu 2.

  1. Lập được bảng, nhập đầy đủ nội dung và định dạng dữ liệu như mẫu (1đ).
  2. Chèn thêm được cột Tin học và nhập điểm cho cột Tin học (0,5đ).
  3. Sử dụng hàm SUM tính được cột tổng điểm và hàm Average tính điểm trung bình của các bạn trong lớp (0,5đ).
  4. Thống kê được các ô trung bình (average) các môn Toán, Ngữ văn, KHTN, KHXH và Tin học của các bạn trong lớp (0,5đ).
  5. Thống kê được các ô lớn nhất (max), nhỏ nhất (min) các môn Toán, Ngữ văn, KHTN, KHXH và Tin học của các bạn trong lớp. (0,5đ).

Mời các bạn tải toàn bộ đề và đáp án tại: Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Tin học có đáp án năm học 2020 - 2021. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo tài liệu sau: Giải bài tập Tin học 7, Tài liệu học tập lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 1 lớp 7....

Đánh giá bài viết
5 1.098
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 7 Xem thêm