Toàn bộ quyền của giáo viên tiểu học từ ngày 20/10/2020

Ngày 04/09/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ Trường tiểu học. Giáo viên tiểu học nên biết các quyền sau, mời các bạn tham khảo.

Theo Điều lệ Trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020, giáo viên, nhân viên có các quyền sau đây:

- Được hưởng tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi và các chính sách khác theo quy định; được thay đổi hạng chức danh nghề nghiệp; được bảo vệ nhân phẩm, danh dự, sức khỏe, hưởng các quyền lợi về vật chất, tinh thần theo quy định.

- Được tự chủ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với sự hỗ trợ của tổ chuyên môn và nhà trường trong việc lựa chọn, điều chỉnh nội dung giáo dục; vận dụng các hình thức hoạt động và phương pháp giáo dục, đánh giá học sinh phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện cụ thể của nhà trường.

- Được tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; được hưởng lương, phụ cấp theo lương và các chế độ chính sách khác theo quy định khi được cấp có thẩm quyền cử đi học tập, bồi dưỡng.

- Được khen thưởng, tặng danh hiệu thi đua và các danh hiệu cao quý khác theo quy định.

- Được thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Giáo viên làm công tác chủ nhiệm, ngoài những quyền nêu trên, còn có các quyền sau đây:

- Được dự các giờ học, hoạt động giáo dục khác của học sinh lớp mình chủ nhiệm.

- Được dự các cuộc họp của hội đồng thi đua khen thưởng và các hội đồng khác khi giải quyết những vấn đề có liên quan đến học sinh của lớp mình chủ nhiệm.

- Được dự các lớp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề về công tác chủ nhiệm.

- Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 03 ngày liên tục.

- Được giảm giờ lên lớp hàng tuần và các quyền khác theo quy định.

Giáo viên làm công tác tổng phụ trách Đội được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định.

Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 20/10/2020 và thay thế Thông tư 50/2012/TT-BGDĐT, Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT.

Trên đây là nội dung chi tiết của Toàn bộ quyền của giáo viên tiểu học từ ngày 20/10/2020. Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 1.554
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm