Trắc nghiệm địa lý lớp 6 bài 4 Online

Trắc nghiệm Địa lí 6 bài 4 Lược đồ trí nhớ Chân trời sáng tạo Online

Trắc nghiệm Địa lí lớp 6 bài 4 chân trời sáng tạo Lược đồ trí nhớ giúp các em ôn luyện kiến thức trọng tâm bài 4 lớp 6 hiệu quả.

 • 1. Lược đồ trí nhớ là:
 • 2. Ý nghĩa của lược đồ trí nhớ là?
 • 3. Trong học tập, lược đồ trí nhớ không có vai trò nào sau đây?
 • 4. Lược đồ trí nhớ có vai trò thế nào đối với con người?
 • 5. Lược đồ trí nhớ phong phú về không gian sống của một vùng đất, sẽ giúp ta:
 • 6. Có những loại lược đồ trí nhớ cơ bản nào sao đây?
 • 7. Lược đồ trí nhớ là gì?
 • 8. Lược đồ trí nhớ của hai người về một địa điểm có đặc điểm nào sau đây?
 • 9. "Vị trí bắt đầu: là địa điểm/khu vực em chọn để vẽ lược đồ." là bước thứ mấy khi tiến hành vẽ lược đồ trí nhớ?
 • 10. Vị trí bắt đầu trong lược đồ trí nhớ là gì?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 8
Sắp xếp theo
  Địa lý 6 Xem thêm