Trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 7 Bài 29 CTST

Trắc nghiệm KHTN 7 Bài 29: Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật

Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật là nội dung Bài 29 Khoa học tự nhiên 7 Chân trời sáng tạo. Để giúp các em học sinh củng cố kiến thức bài này, VnDoc gửi tới các bạn tài liệu Trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 7 Bài 29: Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật CTST. Đây là tài liệu dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm Online, bạn đọc luyện tập trực tiếp, tự đánh giá năng lực dựa vào kết quả. Hy vọng với nội dung tài liệu này sẽ giúp bạn đọc củng cố nâng cao kiến thức sau mỗi bài học Khoa học tự nhiên 7.

Ngoài ra bạn đọc có thể tham khảo thêm các tài liệu Giải Khoa học tự nhiên 7 Chân trời sáng tạo, SBT Khoa học tự nhiên lớp 7 Chân trời sáng tạo tại chuyên mục Khoa học tự nhiên 7 CTST

 • Câu 1: Nhu cầu nước của cây thấp nhất trong điều kiện thời tiết nào dưới đây?
 • Câu 2. Đa số các thực vật trên cạn hấp thụ nước và muối khoáng chủ yếu nhờ
 • Câu 3. Mạch gỗ vận chuyển chủ yếu là
 • Câu 4. Dòng đi xuống trong cây là
 • Câu 5. Lượng nước cây hút vào bị mất đi qua quá trình thoát hơi nước ở lá chiếm khoảng
 • Câu 6: Tại sao mùa hè nắng nóng nhiệt độ dưới bóng cây luôn mát mẻ và dễ chịu hơn?
 • Câu 7. Ở thực vật trên cạn, quá trình thoát hơi nước chủ yếu diễn ra qua
 • Câu 8. Yếu tố chủ yếu điều chỉnh tốc độ thoát hơi nước qua khí khổng là
 • Câu 9. Trước khi trồng cây, người ta cần phải cày, xới làm cho đất tơi, xốp nhằm
 • Câu 10. Bón quá nhiều phân sẽ khiến cây bị héo và chết do
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 76
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 7 CTST

Xem thêm