Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 4: What time is it? Online

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 11 có đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 4: What time is it? Online do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 4 giúp các em học sinh ghi nhớ từ vựng dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 4: What time is it? Onlinelà bài tập ôn tập trực tuyến trên VnDoc, thông qua đó các em học sinh có thể trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Tải đề và đáp án tại đây: Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 4: What time is it?

 • Exercise 1: Look at the picture and choose the correct answer
 • 1.
  Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 4: What time is it?
 • 2.
  Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 4: What time is it?
 • 3.
  Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 4: What time is it?
 • 4.
  Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 4: What time is it?
 • 5.
  Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 4: What time is it?
 • Exercise 2: Match the time with the clock

  1. 7:00

   

  A. It’s eleven fifty

  2. 9:30

   

  B. It’s a quarter to two

  3. 11:50

   

  C. It’s seven o’clock

  4. 2:20

   

  D. It’s half past nine

  5. 01:45

   

  E. It’s two twenty

 • 1. 7:00
 • 2. 9:30
 • 3. 11:50
 • 4. 2:20
 • 5. 01:45
 • Exercise 3: Match

  1. have

  A. bed

  2. read

  B. music

  3. go

  C. a book

  4. listen to

  D. football

  5. go to

  E. lunch

  6. play

  F. home

 • 1. have
 • 2. read
 • 3. go
 • 4. listen to
 • 5. go to
 • Exercise 4: Add one letter to have correct words
 • 1. _REAKFAST
  BREAKFAST
 • 2. PL_Y
  PLAY
 • 3. TI_E
  TIME
 • 4. G_T UP
  GET UP
 • 5. CL_SSMATE
  CLASSMATE
 • 6. S_ORT
  SPORT
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
5 58
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Xem thêm