21 vị trí công chức, viên chức được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Danh sách công chức, viên chức bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Có nhiều văn bản này đã bỏ yêu cầu về trình độ đào tạo ngoại ngữ, tin học đối với công chức, viên chức. Mời các bạn cùng VnDoc tham khảo bài viết để tổng hợp các Thông tư quy định về việc bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học đối với công chức, viên chức.

Sau đây là bảng tổng hợp các chức danh công chức, viên chức được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học:

STT

Công chức, viên chức

Văn bản quy định

Ngày có hiệu lực

1

Giáo viên

Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT , 02/2021/TT-BGDĐT , 03/2021/TT-BGDĐT , 04/2021/TT-BGDĐT

20/3/2021

2

Công chức hành chính, văn thư

Thông tư 2/2021/TT-BNV

01/8/2021

3

Công chức thi hành án dân sự

Thông tư 06/2021/TT-BTP

14/10/2021

4

Viên chức ngành di sản văn hóa

Thông tư 16/2021/TT-BVHTTDL

 

5

Công chức Quản lý thị trường

Thông tư 02/2022/TT-BCT

01/4/2022

6

Viên chức ngành y tế

Thông tư 03/2022/TT-BYT

10/6/2022

7

Công chức kế toán, thuế, hải quan

Thông tư 29/2022/TT-BTC

18/7/2022

8

Viên chức thư viện

Thông tư 02/2022/TT-BVHTTDL

15/8/2022

9

Viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin

Thông tư 08/2022/TT-BTTTT

15/8/2022

10

Viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.

Thông tư 07/2022/TT-BTTTT

15/8/2022

11

Viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở

Thông tư 03/2022/TT-BVHTTDL

25/8/2022

12

Viên chức ngành nông nghiệp

Thông tư 07/2022/TT-BNNPTNT

06 /10/2022

13

Công chức ngành nông nghiệp

Thông tư 08/2022/TT-BNNPTNT

06 /10/2022

14

Viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình

Thông tư 13/2022/TT-BTTTT

10/10/2022
15 Viên chức chuyên ngành lưu trữ

Thông tư 07/2022/TT-BNV

15/10/2022

16 Viên chức trợ giúp viên pháp lý

Thông tư 05/2022/TT-BTP

20/10/2022

17 Viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

Thông tư 14/2022/TT-BKHCN

12/12/2022

18 Viên chức chuyên ngành thể dục thể thao

Thông tư 07/2022/TT-BVHTTDL

10/12/2022

19 Viên chức ngành tài nguyên và môi trường

Thông tư 12/2022/TT-BTNMT

09/12/2022

20 Công chức ngành Ngân hàng

Thông tư 14/2022/TT-NHNN

01/01/2023

21 Viên chức công tác xã hội

Thông tư 26/2022/TT-BLĐTBXH

28/01/2023

Bảng này sẽ tiếp tục được cập nhật

Tham khảo:

Đánh giá bài viết
4 10.974
Sắp xếp theo

Văn bản giáo dục

Xem thêm